ЕТИМОЛОГІЯ СЮРВЕЄРСЬКИХ ТЕРМІНІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ)

Ключові слова: етимологія, походження, структура, сюрвеєрська термінологія, термін

Анотація

Стаття присвячена вивченню сюрвеєрських термінів у морській сфері крізь призму етимологічного аспекту, які обрано об’єктом представленого дослідження. Предметом дослідження слугують структурні особливості та походження термінів вищезгаданої галузі. Вибірка термінів у кількості 300 одиниць, які широко вживаються в сюрвеєрській сфері діяльності, становить матеріал нашої наукової розвідки. Характер об’єкта та предмета дослідження, його мета зумовлюють такий вибір методів дослідження: метод суцільної вибірки; метод статистичного аналізу; контекстуальний метод; описовий метод; елементи діахронічного та синхронічного аналізу. Для досягнення мети нашої наукової розвідки насамперед було проаналізовано етимологію англійської морської термінології та встановлено її характерні риси: приналежність до визначеного морського оточення / тла, відповідність визначеному контексту або ситуаціям (у різних сферах спілкування), використання суто представниками суднових або берегових мовних спільнот, а також у ситуаціях спілкування, пов’язаних із різними обставинами роботи в морі, уживання та формування за визначених соціолінгвістичних обставин. Морській термінології притаманні системність, наявність дефініції, відсутність експресії, стилістична нейтральність. Сюрвей передбачає комплекс послуг різної спрямованості якісної та / або кількісної експертизи конкретних об’єктів, предметів або явищ, що надаються незацікавленою стороною. Структурний аналіз сюрвеєрської термінології показує, що більшість сюрвеєрських термінів є двокомпонентними (52%) та трикомпонентними складеними (16%). Щодо етимологічного аспекту, то більшість лексичних компонентів морських термінів сюрвеєрської сфери є англосаксонського походження та становить 40 % дослідженого матеріалу. Кількість лексичних компонентів латинського та старофранцузького походження в англійській становить 28 і 22% відповідно. Лексичні компоненти грецького та нідерландського походження становлять однакову кількість – по 3,5% кожна група.

Посилання

1. Андріянова О.Я. Періодизація становлення військово-морської термінології. XI Міжнародна наукова конференція «Словосвіт 2010» : проблеми української термінології. Львів, 2010. С. 91–95.
2. Варинська А.М., Корнодудова Н.М. Інновації в сучасній українській морській термінології. URL: https://iul-nasu.org.ua/pdf/termvisnik/terv_2019_5_39.pdf (дата звернення: 23.01.2024).
3. Долусова Н.В., Плотко В.Л. Лінгвістичні особливості англомовного тексту конвенції про працю в морському судноплавстві (Maritime Labour Convention). Modern directions of scientific research development : The 7’th International scientific and practical conference, Chicago, 22–24.12.2021. С. 625–629.
4. Пріміна Н.М. Мовні та соціокультурні особливості англомовного морського дискурсу. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2018. Т. 2. № 32. С. 93–96.
5. Смаркалова А.К. Сутність та організація діяльності інспекційних підприємств на морському транспорту. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. 2021. Т. 4. № 77. С. 32–47. https://doi.org/10.31375/2226-1915-2021-4-32-47 (дата звернення: 12.12.2023).
6. Філюк Л.М. Способи утворення морської термінології англійської мови. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2016. № 14. С. 239–244.
7. Лінгвоперекладацькі характеристики морської термінології / С.В. Шепітько та ін. Закарпатські філологічні студії. 2019. Т. 2.№ 9. С. 74–77.
8. Шерстюк О.І. Походження морських термінів в англійській мові. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». 2020. Т. 2. № 46. С. 193–197.
9. Новицька О.А. Специфіка перекладу морської термінології з новогрецької мови на українську мову. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2021. Т. 3. № 47. С. 136–139.
10. Проблеми української термінології : вісник. Львів : Львівська політехніка, 2004. Вип. 503. 196 с.
11. Запольських С.П., Мосіна Е.О. Англомовна термінологія архітектури і будівництва та проблеми її перекладу з англійської мови на українську. Нова філологія : збірник наукових праць. 2022. № 86. С. 48–53.
12. Online etymology dictionary. Etymonline. URL: https://www.etymonline.com/ (дата звернення: 18.01.2024).
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Ківенко, І. О., & Смаркалова, А. К. (2024). ЕТИМОЛОГІЯ СЮРВЕЄРСЬКИХ ТЕРМІНІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ). Нова філологія, (93), 78-86. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-11
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають