СПЕЦИФІКА ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Ключові слова: ділова англійська мова, професійний жаргон, корпоративний жаргон, мова маркетингу, семантичні особливості

Анотація

Ділова мова є невід’ємною складовою частиною складних процесів комунікації в сучасному суспільстві, яке завдяки історичним явищам і міграційним процесам є полікультурним. Значної ролі ділова мова набула в українському суспільстві через стрімкий розвиток політичних, економічних і суспільних процесів. Англійська мова як мова ділового дискурсу виступає тим інструментом, що налагоджує ділові зв’язки, отже, сприяє світовому прогресу. Дослідження особливостей функціонування ділової англійської мови, її семантичних характеристик допоможе визначити найефективніші шляхи комунікації в діловому світі. Ділова мова існує в письмовій і в усній формах. У письмовій формі вона відображена в діловій кореспонденції, документації та діловодстві. В усній формі ділова мова застосовується в переговорах, презентаціях, під час засідань і ділових зустрічей тощо. Оскільки ділова мова не лише послуговується сталими мовними формами та кліше, а й виробляє нові підходи та способи функціонування, варто розглянути притаманні їй сучасні риси. Варто розглядати ділову мову як професійно орієнтовану залежно від сфери застосування в полікультурному суспільстві. Отже, варто звернути увагу на лінгвістичні особливості ділової англійської мови. Такими особливостями можна вважати як застосування стандартизованих стилістичних кліше, так і застосування корпоративного жаргону залежно від галузі застосування, неологізмів, сучасних модних термінів тощо. Сучасній діловій мові притаманно застосування метафор, експресивних слів, ідіоматичних виразів. Застосовується також професійний жаргон у діловому мовленні в організаційній, корпоративній і управлінській комунікації. Він представлений у корпоративному мовленні та мові маркетингу. Корпоративному мовленню притаманно вживання довгих складних слів із прихованим значенням. Щодо мови маркетингу, яка використовується у пресрелізах, рекламних текстах, підготованих промовах виконавців і політиків, то для неї характерні професійний сленг, неологізми, терміни, які потрапили до неї зі спеціалізованих галузей.

Посилання

1. Adawiyah, D. (2021). The Importance of English in Business Communication. Jurnal Adminika. Volume 7. № 1, Januari. Pp. 178–186.
2. Silverstein, M. (2004). “Cultural” concepts and the language culture nexus. Current Anthropology, 45. 5, pp. 621– 652.
3. Chaika, O., Absaliamova, Y., Marchuk, V., Dovhaniuk, E., & Kolesnykov, A. (2022). Poly- and multiculturalism underpinning personality formation of future foreign language teachers. Amazonia Investiga, 11 (52), pp. 221–231. https://doi.org/10.34069/AI/2022.52.04.24.
4. Pilegaard, M. (1997). Politeness in written business discourse: A text linguistic perspective. Journal of Pragmatics, 28, pp. 223–244.
5. Rolak, I. (2014). Oral Business Discourse and the Problems of its Teaching to Foreign Students. Journal of Language and Culture. 2.26, pp. 107–116.
6. Grygiel, M. (2015). Business English from a linguistic perspective. English for specific purposes. World. Special Issue № 1, Vol. 16, pp. 1–12. URL: https://www.academia.edu/12113333/Business_English_from_a_linguistic_perspective.
7. Cook G. (1989). Discourse. Oxford: Oxford University Press. 167 p.
8. Bargiela-Chiappini, Francesca, Nickerson, Catherine, Planken, B. (2013). Business Discourse. London: Palgrave Macmillan. 359 p.
9. Grapevine Communication in Various Business Scenarios. July 21, 2020. URL: https://harappa.education/harappa-diaries/what-is-grapevine-communication.
10. Phillips, A. How Market Globalization Affects Growth Marketing. URL: https://getgist.com/how-market-globalization-affects-growth-marketing/.
11. London property is selling like hotcakes. (Have you ever bought a hotcake?). Financial Times. January 2. 2019. URL: https://www.ft.com/content/5ba6e670-6018-35ce-92b0-fef4b0c671d6.
12. Venture Capital Jargon Buster (2020). M.J. Hudson. London, United Kingdom. URL: https://mjhudson.com/wp-content/uploads/2021/07/MJ-Hudson-Venture-Capital-Jargon-Buster-2020-web.pdf.
13. McLaren Group Limited. Annual Report and Consolidated Financial Statements (2022). Strategic Report. URL: https://investors.mclaren.com/~/media/Files/M/McLaren-Services/results centre/2023/mgl-annualreport-2022.pdf.
14. Bourdieu, P. (1991). Language and Symbolic Power. Cornwall: Polity Press. 291 p.
15. Grant Pearson Brown Consulting Limited ‘GPB’ Neologisms and Portmanteau Words. 2021. URL: https://www.gpb.eu/2023/05/neologisms-newwords.html.
16. McLaren Group Limited. Annual Report and Consolidated Financial Statements 31 December 2021. URL: https://investors.mclaren.com/~/media/Files/M/McLaren-Services/footer-pdf/mgl-annual-reports-2021.pdf.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Міщинська, І. В. (2024). СПЕЦИФІКА ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ. Нова філологія, (93), 116-121. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-16
Розділ
Статті