ЧИТАННЯ ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СПРАВЕДЛИВІСТЬ І КОМПЛЕКСНІСТЬ РЕДАКТОРСЬКИХ ПРАКТИК

Ключові слова: поетичний переклад, Василь Стус, історія перекладу, англомовний переклад, українська поезія, рецепція, українська література, редагування, едитологія перекладу

Анотація

Запропонована стаття – це перше комплексне дослідження рецепції поетичних текстів Василя Стуса в англійському перекладі, яка детально аналізує часо-просторові умови та культурні обставини їхнього видання. У діахронному зрізі представлено історію цих перекладів, починаючи від перших перекладацьких спроб Марко Царинника до збірки віршів vers libre Стуса англійською мовою Ярополка Ласовського, а також сучасні інтерпретації Богдана Токарського, Ніни Мюррей, Уіяма Блекера, Алана Жуковського та інших, що опубліковані у провідних міжнародних часописах. Вказано, що перекладачі, які уможливили появу поетичних творів Стуса англійською мовою, мають різні профілі та позиціонування, що стає передумовою до їхнього вибору текстів для перекладу та подальшої контекстуалізації. У статті також окреслено взаємозв’язок у діяльності Марка Царинника як упорядника другої української збірки поезій Стуса, виданої в діаспорі, і як перекладача поезії Стуса англійською мовою, що підкреслює складне переплетіння його редакторської та перекладацької практики. Описано також мультимодальну естетичну інтерпретацію поезії Стуса, запропоновану Олександром Фразе-Фразенком в англійському перекладі, де інноваційно переплітаються мистецтво, музика і поетичне слово. Загалом, ця студія – це і спроба концептуально осмислити та винести на фахове обговорення аспект “перекладацької справедливості”, що дає змогу ширше поглянути на представлення і рецепцію української літератури в англомовному світі. Крім того, у статті показано, як англійський переклад стає засобом дослідження – через призму поезії Стуса – динаміки англійського мовно- культурного простору в трактуванні української літератури.

Посилання

1. Kulick Orysia Maria. Courage Registry, s.v. “Vasyl Stus Collection”. 2018. DOI: 10.24389/35525 (дата звернення: 01.03.2024).
2. Грицюк Лев. Інтерв’ю з перекладачем: Майкл Найдан. 2010. URL: https://rozmova.wordpress.com/2020/04/21/mykhailo-naidan/ (дата звернення: 01.03.2024).
3. Pavlyshyn M. Martyrology and Literary Scholarship: The Case of Vasyl Stus. The Slavic and East European Journal. 2010. Vol. 54. № 4. P. 585–606.
4. Scott C. Literary Translation and the Rediscovery of Reading. Cambridge University Press, 2015.
5. Stus D. Vasyl Stus: Life in Creativity (Ukrainian Voices: 23) / ed. Andreas Umland ; transl. by Ludmila Bachurina. Stuttgart : Ibidem Verlag, 2021. 388 p.
6. Stus V. A Poem from Ukraine: “So many words; they are like crippled ghosts <…>”. World Literature Today. 2022. March 16. URL: https://www.worldliteraturetoday.org/blog/poetry/poemukraine-vasyl-stus (дата звернення: 01.03.2024).
7. Stus V. A Stranger Lives My Life and Wears my Body. Poetry International. URL: https://www.poetryinternationalonline.com/poems/a-strangerlives-my-life-and-wears-my-body/ (дата звернення: 01.03.2024).
8. Stus V. Four poems by Vasyl Stus / transl. by Marco Carynnyk. Ukrainian Weekly. 1986. August 31. P. 9.
9. Stus V. I cross the edge. This conquering the circle, this forward motion of a foot <…>. Ukrainian Literature: A Journal of Translations. 2014. № 4. URL: https://tarnawsky.artsci.utoronto.ca/elul/Ukr_Lit/Vol04/08-Stus-poem-Pulemotov.pdf (дата звернення: 01.03.2024).
10. Stus V. I wandered through the city of my youth <…>, One-thousand-year-old Kyiv. Apofenie. 2021. URL: https://www.apofenie.com/poetry/2021/1/22/i-wandered-through-the-cityof-my-youth-and-one-thousand-year-old-kyiv (дата звернення: 01.03.2024).
11. Stus V. Passerby: Chamber Opera. URL: http://stus-opera.com/poems/en (дата звернення: 01.03.2024).
12. Стус В. Повне зібрання творів : у 4 т. Львів : Вид спілка «Просвіта», 1994–1999.
13. Stus V. Selected Poems / transl. and ed. by Jaropolk Lassowsky ; intr. by George Y. Shevelov. Munich : Ukrainian Free University ; New York : Larysa and Ulana Celewych-Steciuk Memorial Foundation of the Women’s Association for the Defense of Four Freedoms for Ukraine, 1987.
14. Cтус В. Свіча у свічаді : поезії / уп. : Марко Царинник, Вольфрам Бургардт. Мюнхен : Cучасність, 1977.
15. Stus V. The Lord Has Started Being Born Within Me. Poetry London. 2022. № 101. URL: https://poetrylondon.co.uk/the-lord-has-startedbeing-born-within-me-by-vasyl-stus/.
16. Stus V. The Mummy, I feel as though it isn’t me who lives <…> / transl. by Bohdan Tokarsky and Nina Murray. Two Lines Journal. URL: https://www.catranslation.org/journal-post/the-mummy-i-feel-as-though-it-isnt-me-who-lives/ (дата звернення: 01.03.2024).
17. Стус В. Зібрання творів: у 12 т. Київ : Факт, 2007.
18. Стус В. Зимові дерева : поезії. Брюссель ; Лондон : Література і мистецтво, 1970. 206 c.
19. Tokarsky B. Selfhood, Body, Metaphor and Metonymy in the Poetry of Walt Whitman and Vasyl Stus. Slavonic and East European Review. 2020. Vol. 98. № 3. P. 401– 433.
20. Tokarsky B. Thriving in Isolation and Beyond: The Empowering Poetry by Vasyl Stus. Los Angeles Review of Books. 2020. June 9. URL: https://lareviewofbooks.org/article/thriving-in-isolation-and-beyond-the-empowering-poetry-of-vasyl-stus/ (дата звернення: 01.03.2024).
21. Translation Tuesday: “Here’s the Sun for You” by Vasyl Stus. Asymptote. 2023. June 6. URL: https://www.asymptotejournal.com/blog/2023/06/06/translation-tuesday-heres-thesun-for-you-by-vasyl-stud/ (дата звернення: 01.03.2024).
22. Venuti L. Introduction. Translation Studies. 2011. Vol 4. № 2. P. 127–132. https://doi.org/10.1080/14781700.2011.560014.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Одрехівська, І. М. (2024). ЧИТАННЯ ПОЕЗІЇ ВАСИЛЯ СТУСА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ: ПЕРЕКЛАДАЦЬКА СПРАВЕДЛИВІСТЬ І КОМПЛЕКСНІСТЬ РЕДАКТОРСЬКИХ ПРАКТИК. Нова філологія, (93), 122-127. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-17
Розділ
Статті