РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕМОЦІЇ «СТРАХ» У СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ РОМАНАХ-ТРИЛЕРАХ

Ключові слова: емоція, роман-трилер, страх, лексема, семантика, контекст

Анотація

У результаті дослідження було встановлено, що для досягнення поставленої мети необхідним є встановлення лексичних і стилістичних засобів, за допомогою яких відбувається вербалізація цієї емоції в англійськомовних романах-трилерах. Еволюція всіх емоцій відбувалася разом із розвитком людства. Емоція страху, яка з’явилась разом із людьми, характеризується дуже давньою історією, оскільки описується не лише на сучасному етапі розвитку, а ще із прадавніх часів. Аналіз матеріалу тлумачних словників показав, що найчастотнішими іменниками, які використовується на позначення FEAR, є “emotion” та “feeling”, які визначають СТРАХ як емоцію або почуття, передчуття; найчастотнішим дієслівним словосполученням, яке зображає СТРАХ, є “to be afraid of” («боятися»); прикметники «переляканий» / «наляканий» (“afraid” / “frightened”). Романи-трилери визначаються своїми описами емоції СТРАХ, оскільки вона є для них ключовим моментом. Усі події у згаданих романах розгортаються навколо цієї емоції: причин її виникнення; дій, які її супроводжують, і наслідків, які вона спричиняє. Метою статті є вивчення особливостей опису емоції СТРАХ у романах-трилерах. У результаті дослідження було встановлено, що для досягнення поставленої мети необхідним є встановлення лексичних і стилістичних засобів, за допомогою яких відбувається вербалізація цієї емоції в англійськомовних романах-трилерах. Інтерес становить опис страху за допомогою персоніфікації, оскільки таким способом автор утілює в реальність моторошні емоції, спричинені страхом. Страх у сучасних романах-трилерах зображено за допомогою епітетів, які мають негативне значення; ступенів порівняння прикметників, для вказівки на рівень страху; градації страху через зображення його поетапності, зростання емоційного напруження; зміни емоційних станів, спричинених страхом і обставинами, які до нього призводять; персоніфікації, яка уособлює все страшне та невідоме, що криється в понятті «страх». Перспективним уважаємо дослідження особливостей репрезентації базових емоцій на матеріалі романів-трилерів і готичних романів про вампірів.

Посилання

1. Lovecraft H.P. The Annotated Supernatural Horror in Literature. New-York : Hippocamus Press, 2000. 228 p.
2. Thriller / J. Patterson (ed.). Ontario, Canada : MIRA Books, 2006. 576 р.
3. Приходченко О.О. Емоційність у романах-трилерах. Записки з романо-германської філології. 2022. Вип. 2 (49). C. 130–144.
4. Online Etymological Dictionary. URL: https://www.etymonline.com/search?q=fear (дата звернення: 25.02.2024).
5. Cambridge Dictionary. URL: https://dictionary.cambridge.org (дата звернення: 25.02.2024).
6. Oxford Dictionary. URL: https://www.oed.com/?tl=true (дата звернення: 25.02.2024).
7. Collins Dictionary. URL: https://www.ldoceonline.com (дата звернення: 25.02.2024).
8. Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary (дата звернення: 25.02.2024).
9. Longman Dictionary. URL: https://www.ldoceonline.com/ (дата звернення: 25.02.2024).
10. The Free Dictionary. URL: https://www.thefreedictionary.com/ (дата звернення: 25.02.2024).
11. Karter K. Genesis. New York : Simon & Schuster, 2022. 476 p.
12. Rollins J. The Starless Crown. New York : Tor Books, 2022. 764 p.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Приходченко, О. О. (2024). РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕМОЦІЇ «СТРАХ» У СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКОМОВНИХ РОМАНАХ-ТРИЛЕРАХ. Нова філологія, (93), 141-147. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-20
Розділ
Статті