ЕКСПРЕСІЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕДАЧІ ВИРАЗНОСТІ В МОТИВАЦІЙНИХ ПРОМОВАХ

Ключові слова: вплив мови, засоби вираження, мотиваційне мовлення, маніпуляція, комунікація, засіб спілкування

Анотація

Розглядаючи мовний вплив із погляду міжкультурної комунікації, необхідно враховувати той факт, що існують як універсальні механізми і прийоми мовного впливу, характерні для більшості мов, так і специфічні для кожної мови, що відображають її етнокультурні особливості. Тому, використовуючи мовний вплив, мовець має враховувати як універсальний потенціал впливу, так й одиниці з національно-культурним компонентом та усвідомлювати особливості іншої культури, щоб розпізнавати культуроспецифічну інформацію в контексті міжкультурної комунікації. Для успішного впливу на мовлення в міжкультурних ситуаціях необхідно використовувати засоби та прийоми, що відображають національні особливості, а також ураховувати особливості індивідуального й національного менталітету, етнокультурні особливості невербальних засобів і знати національний комунікативний стиль. Дослідження міжкультурного аспекту мовного впливу має великий потенціал у різних сферах діяльності, як в інституційних, так і в позаінституційних дискурсах, у яких учасники комунікації представляють різні культури. Кожна людина є носієм національного культурного менталітету, має когнітивну основу – у певному сенсі структурований набір необхідних знань і національно зумовлених уявлень про національне мовно-культурне суспільство. Різниця в національних когнітивних основах, на які спираються суб’єкт та об’єкт впливу в процесі впливу на мову як представники різних національно-мовно-культурних спільнот, відбивається й на факторі повідомлення.

Посилання

1. Селіванова О.О. Мовленнєвий вплив в комунікативній взаємодії. Психолінгвістика. 2012. Вип. 10. С. 223–229.
2. Козлова В.В. Мовленнєвий вплив в англомовному парентальному дискурсі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». 2014. Вип. 48. С. 198–200.
3. Tagesschau. https://www.tagesschau.de/inland/merkel-3581.html (дата звернення: 17.02.2024).
4. Wolodymyr Selenskyj. https://www.faz.net/aktuell/politik/thema/wolodymyr-selenskyj (дата звернення:17. 02. 2024).
5. Плотницька І.М. Ораторське мистецтво. URL: http://academy.gov.ua/NMKD/library_nadu/Biblioteka_Magistra/f3e7888f-ebb44698-a3cd-10840df8d3a2.pdf (дата звернення: 17.02.2024).
6. Крутько Т.В. Cтратегії мовленнєвого впливу у промовах бізнес-коучів (на матеріалі персональних сторінок соціальної мережі Facebook).
Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи : збірник наукових праць НАН України. Київ : Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов, 2017. С. 106–112.
7. Науменко Л.П. Функціонально-прагматична характеристика англомовного бізнес-дискурсу в інтернет-просторі. Теоретична і дидактична філологія: Серія «Філологія. Педагогіка» : збірник наукових праць. Переяслав-Хмельницький ; Кременчук : Видавець П.П. Щербатих, 2017. Вип. 25. С. 290–299.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Чепурна, З. В. (2024). ЕКСПРЕСІЯ ЯК ОДИН ІЗ НАЙВАЖЛИВІШИХ ЗАСОБІВ ПЕРЕДАЧІ ВИРАЗНОСТІ В МОТИВАЦІЙНИХ ПРОМОВАХ. Нова філологія, (93), 202-208. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-29
Розділ
Статті