ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АНГЛІЙСЬКОГО МОРСЬКОГО СЛЕНГУ НА КУЛЬТУРУ ТА ПРОФЕСІЙНІ ВЗАЄМИНИ МОРЯКІВ

Ключові слова: соціально-професійні взаємини, морська культура, морська ідентичність, морська спільнота, морський сленгізм

Анотація

Стаття присвячена аналізу морського сленгу в англійській мові та його впливу на морську культуру і спільноту. Морський сленг в англійській мові використовується в складному мовленні моряків і співробітників морських галузей. Ця форма спеціалізованої мови має велике значення як для наукових, так і для практичних цілей. Вона відображає культурні, соціальні та професійні аспекти життя на морі й відіграє важливу роль у спілкуванні між членами екіпажу й іншими учасниками морського середовища. Однак дослідження цього виду сленгу ще не отримало належного наукового освітлення, а практичні аспекти його застосування потребують подальшого вивчення та розвитку. Дослідження спрямоване на аналіз головних рис морського сленгу в англійській мові, включаючи його походження, основні тематичні групи і специфічні вирази, які вживають моряки. Вивчення морського сленгу дає змогу глибше зрозуміти мовну культуру морського співтовариства й виявити її вплив на загальну англомовну комунікацію. Проаналізовано головні тематичні групи морського сленгу на основі термінології, пов’язаної з мореплавством, навігацією, інструментами й устаткуванням. Виявлено, що морський сленг охоплює широкий спектр тем, що віддзеркалюють професійні та побутові аспекти морського життя. Визначено походження й історичний контекст кожної тематичної групи сленгу, а також установлено їх застосування в сучасному мореплавстві. З’ясовано, що багато неформальних відповідників морських термінів мають стародавнє походження та збереглися до сьогодні, утім деякі терміни можуть мати сучасні адаптації або нові значення. Установлено взаємозв’язок між тематичними групами морського сленгу й соціально-професійними характеристиками морських спільнот. Показано, що морський сленг не лише відтворює технічні аспекти мореплавства, а й сприяє створенню відчуття спільноти та підвищує взаємодію між моряками. Проаналізовано роль морського сленгу в спілкуванні на морі та його вплив на формування морської ідентичності й культури. Визначено, що морський сленг сприяє не лише ефективному спілкуванню та згуртованості морських спільнот, а й відіграє важливу роль у передачі традицій морської культури з покоління в покоління.

Посилання

1. Rogers J. Origins of Sea Terms. Mystic, USA : Mystic Seaport Museum Inc., 1985. 220 p.
2. Jolly R. Jackspeak: A guide to British Naval slang & usage. UK : Conway; 3rd ed. edition. 2011. 544 p.
3. Smith L.A. The Music of the Waters. A Collection of the Sailors’ Chanties or Working Songs of the Sea, of all Maritime Nations. USA: Cornell University Library, 2009. 438 p.
4. Isil O. When a Loose Cannon Flogs a Dead Horse There’s The Devil to Pay. Camden, Maine, USA : International Marine/Ragged Mountain Press, 1996. 154 p.
5. Smyth W.H. The Sailor’s Word Book. London : Conway Maritime Press, 2005. 744 p.
6. Robson M. Not Enough Room to Swing a Cat. UK : Bloomsbury, 2018. 176 p.
7. Online Etymological Dictionary. URL: http://www.etymonline.com. (аccessed: 05.02.2024).
8. Cutler D., Cutler T. Dictionary of Naval Terms. Annapolis : Naval Institute Press, 2005. 272 p.
9. Palmer J. Jane’s Dictionary of Naval Terms. London : Macdonald and Jane’s, 2010. 342 p.
10. Михайлова К.В., Книшова Я.О. Сленг як особливість комунікації в морській сфері. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету : збірник. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 32. С. 80–83.
11. Шепітько С.В., Смирнова М.С., Панова Я.Є. Лінгвоперекладацькі характеристики морської термінології. Закарпатські філологічні студії. 2019. Вип. 9. Т. 2. С. 74–77.
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Шерстюк, О. І. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ АНГЛІЙСЬКОГО МОРСЬКОГО СЛЕНГУ НА КУЛЬТУРУ ТА ПРОФЕСІЙНІ ВЗАЄМИНИ МОРЯКІВ. Нова філологія, (93), 209-214. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-30
Розділ
Статті