СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ СУЧАСНОГО БРИТАНСЬКОГО ДЕТЕКТИВНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ПІТЕРА ДЖЕЙМСА)

  • М. В. ВОРОБЙОВА
Ключові слова: стилістичний прийом, детективний дискурс, детектив-трилер, містичний детектив, концепт, образність, лінгвостилістична абстракція

Анотація

У статті увага зосереджується на функціонуванні стилістичних прийомів у сучасному британському детективному дискурсі. Методами дослідження стали квалітативні методи лінгвістики: текстуально-інтерпретативний метод та метод лінгвостилістичної абстракції. Матеріалом є творчість Пітера Джеймса, у якій автор статті виділяє детектив-трилер та містичний детектив. Стилістичні прийоми розглядаються з точки зору їх участі у вербалізації концептів ДЕТЕКТИВ (у детективі-трилері) та ЖЕРТВА-ДЕТЕКТИВ (у містичному детективі), які вважаються ключовими для даної наукової розвідки. Дослідження здійснене на основі класифікації стилістичних прийомів різних рівнів, запропонованій О. М. Мороховським та доопрацьованій автором статті.

Проаналізовано назви серії творів П. Джеймса з метою виявлення вжитих у заголовках стилістичних прийомів. Зазначений аналіз показав, що одиниця Dead є маркером творів серії, що складається з детективів-трилерів, де головним героєм виступає Рой Грейс, та є компонентом стилістичних фігур, які спостерігаються у назвах. Одиниця Dead прогнозує наявність вбивств та велику напруженість сюжету детективу, а також створює образність заголовків. Назви містичних детективів є однослівними, являють собою іменники, тобто можуть бути класифіковані як номінативні речення. Ці назви мають містичне забарвлення та одразу налаштовують сприйняття читача на певний діапазон, потрібний письменнику.

Надається характеристика та інтерпретуючий коментар стилістичних прийомів, ужитих у текстах, з урахуванням їх комбінації та образів, на яких вони ґрунтуються. Автор дослідження робить висновок, що Пітер Джеймс для вербалізації ключових концептів (ДЕТЕКТИВ та ЖЕРТВА-ДЕТЕКТИВ) залучає увесь спектр стилістичних прийомів, образність яких охоплює найрізноманітніші сфери людського життя; важливою рисою творів письменника є прагнення апелювати не лише до зорових, а й до слухових рецепторів читача.

Посилання

1. Артуюнова Н. Д. Дискурс. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М. : Сов.энциклопедия, 1990. С. 136-137.
2. Жеребило Т. В. Методы лингвистического исследования и описания языка, обусловленные функционально-стилистическим инвариантом. 2007. URL:
3. http://gerebilo.ucoz.ru/load/stati_v_sbornikakh_i_zhurnalakh/stati_v_regionalnykh_izdanijakh/t_v_zherebilo_metody_lingvisticheskogo_issledovanija_i_opisanija_jazyka_obuslovlennye_funkcionalno_stilisticheskim_invariantom/28-1-0-515 (дата звернення 15.10.2018).
4. Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс. Волгоград : Перемена, 2002. 477 с.
5. Калюжная А. Б. Ключевые концепты англоязычного детективного дискурса. Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Іноземна філологія. Харків, 2016. Вип. 83. С. 79-86.
6. Стилистика английского языка / А. Н. Мороховский и др. Киев : «Вища школа», 1984. 248 с.
7. James P. Dead Man’s Footsteps. Pan, 2014. 592 p.
8. James P. Dead Simple. Pan, 2014. 480 p.
9. James P. Not Dead Enough. Pan, 2014. 640 p.
10. James P. Sweet Heart. Orion Publishing group, 2005. 335 p.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
ВОРОБЙОВА, М. В. (2018). СТИЛІСТИЧНІ ПРИЙОМИ СУЧАСНОГО БРИТАНСЬКОГО ДЕТЕКТИВНОГО ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ ПІТЕРА ДЖЕЙМСА). Нова філологія, (74), 17-21. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/105
Розділ
Статті