ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ RIRE (СМІХ) У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ

  • О. О. ПАВЛЮК
Ключові слова: концепт, сміх, вербалізація, репрезентація, мовна картина світу

Анотація

Концепт rire сміх вербалізується на основі сучасної лексикографії французької мови. Метою статті є реконструкція концепту rire сміх, зафіксована у французькій мовній картині світу, у таких його проявах, як різновиду сміху, вираз емоцій, манера сміятися або висміювати кого-небудь, фізіологічні реакції людини, яка сміється. Концепт rire сміх вербалізується через когнітивний образ, що відображає смислові зв'язки його імені у вільних і стійких словосполученнях. Прикметники з негативною оцінністю частіше поєднуються з ім'ям концепту, ніж з позитивною. Сполучаючись із лексемою rire, означення передають уявлення про сміх як про предмет певної форми, розміру; як про хворобу; про інтенсивність характеру звучання; як про людину; як про фантастичну істоту. Фразеологічне уявлення про сміх відображує його зв'язок із різними соматизмами. Такі стійкі звороти характеризують пози, жести, а також висловлюють почуття людини, яка сміється. У французькій мовній картині світу зафіксований різноманітний вплив сміху на його суб'єкта, що відбивається в дієслівних словосполученнях.

Посилання

1. Гак В. Г. Введение во французскую филологию. М. : Просвещение, 1986. 184 с.
2. Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. М. : ACT : Восток-Запад, 2010. 314с.
3. Гринева Е. Ф., Громова Т. Н. Словарь разговорного французского языка. М. : Цитадель, 1997. 640 с.
4. Французско-русский фразеологический словарь под ред. Рецкера Я. И. М. : Гос. изд-во иностранных и национальных словарей, 1963. 1112 с.
5. Dictionnaire des expressions et locutions par Alain Rei et Sophie Chantreau. Paris : Robert, 1998. 1011 p.
6. Dictionnaire des combinaisons des mots sous la direction de Dominique Le Fur. Paris : Robert, 2007. 888 p.
7. Expressio. URL : http://www.expressio.fr/expressions/rire-jaune.php [Expressio]
8. Trésor de la langue française informatisé. URL : http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?13;s=1788192345;r=1;nat=;sol=4 http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?14;s=1788192345;r=1;nat=;sol=5
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
ПАВЛЮК, О. О. (2018). ЛЕКСИКО-ФРАЗЕОЛОГІЧНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ RIRE (СМІХ) У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ. Нова філологія, (74), 76-81. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/116
Розділ
Статті