ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ FLEUR У ЛІТЕРАТУРНІЙ КАЗЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ МОРІСА ДРЮОНА “TISTOU LES POUCES VERTS”

Ключові слова: текстовий концепт, літературна казка, авторська концептосфера, індивідуальний авторський концепт, олюднення, порівняння, метафора

Анотація

Індивідуальні авторські концепти відбивають особистий досвід письменника, його уяву, асоціації, бачення світу та ставлення до нього, що віддзеркалюється в художньому мовленні, у мові твору. У сучасній лінгвістиці спостерігається значна увага до концепту як одиниці індивідуально-авторської картини світу письменника. У межах зазначеної проблематики не виявлено досліджень, у яких би було здійснено аналіз засобів вербалізації концепту FLEUR у літературній казці Моріса Дрюона “Tistou les pouces verts”. Метою розвідки є аналіз і опис особливостей утілення художнього концепту FLEUR у тексті казки для дітей М. Дрюона “Tistou les pouces verts”. Завданням роботи є визначення змісту концепту FLEUR у творі М. Дрюона, аналіз специфіки його семантичного наповнення. Об’єктом дослідження є концепт FLEUR, вербалізований у тексті казки для дітей М. Дрюона “Tistou les pouces verts”, предметом – особливості лексико-семантичної вербалізації концепту FLEUR у зазначеному творі відомого французького письменника. У творі-казці для дітей Моріса Дрюона “Tistou les pouces verts” квітка втілює жіночу красу та символізує заможне життя (у будинку батьків Тісту); представляється виправником лихих людей (у в’язниці); уявляється творцем, будівником (у нетрях міста); репрезентується як засіб лікування хворих і постає символом дива (у міській лікарні); асоціюється з батьківщиною (у зоопарку); виступає борцем з найбільщим злом (під час війни). У казці вербалізується уявлення про вагомий вплив квітів на людину, її почуття, нюх, зір, допитливість. Групи порівнянь і метафоричних перенесень установлюють взаємозв’язок між квітами й іншими категоріями. Лише одна квітка в тексті твору асоціюється зі злом; подібно до пирію війна може поширюватись світом, її ототожнення з бур’яном указує на складність боротьби з нею. Саме проти війни Тісту використав найбільше найрізноманітніших квітів, якими зміг подолати це лихо. У тексті казки концепт FLEUR тісно перетинається з концептом MAL. Квітами Тісту зміг виправити численні негаразди, побороти різні види зла. Єдине лихо, що квіти так і не змогли подолати, – смерть.

Посилання

1. Кагановська О.М. Лінгвокогнітивний аспект утілення текстових концептів у французькій та українській художній прозі. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов. Вип. 2. Київ, 2007. C. 50–57.
2. Літературна казка. Літературознавча енциклопедія : у 2 т. / авт.-уклад. Ю.І. Ковалів. Київ : ВЦ «Академія», 2007. Т. 1 : А – Л. С. 568–569.
3. Ніконова В.Г. Художній концепт: процедури реконструкціїта моделювання (на матеріалі трагедій В. Шекспіра). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». 2011. Т. 14. № 2. С. 113–122.
4. Druon M. Tistou les pouces verts. Livre de poche. Jeunesse. Librairie générale franҫaise, 2022. 188 p.
5. TLFi. URL: http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?13;%20s=3944005440;%20r=1;nat=;sol=2 (дата звернення: 25.08.2023).
Опубліковано
2024-05-17
Як цитувати
Павлюк, О. О., & Салтикова, Т. О. (2024). ВЕРБАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ FLEUR У ЛІТЕРАТУРНІЙ КАЗЦІ ДЛЯ ДІТЕЙ МОРІСА ДРЮОНА “TISTOU LES POUCES VERTS”. Нова філологія, (93), 134-140. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2024-93-19
Розділ
Статті