ГЕНЕЗИС АНГЛІЙСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ

  • Я. Ю. БОЖКО
Ключові слова: молодіжний сленг, генезис, стратифікація, експресивна цінність

Анотація

У статті обґрунтовано основні аспекти генезису американського молодіжного сленгу. У ході дослідження виокремлено молодіжний сленг як один зі стратів спеціального сленгу. Методом вибіркового аналізу проведено соціальну стратифікацію молодіжного сленгу та охарактеризовано його з точки зору експресивної цінності.

Посилання

1. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка: (Стилистика декодирования) / И. В. Арнольд / Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов по спец. «Иностр.яз.». – 3-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 300 с.
2. Гальперин И. Р. Стилистика английского языка / И.Р.Гальперин. – М.: Высшая школа,1981. – 316 с.
3. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – М. : Просвещение, 1985. – 400 с.
4. Хомяков В. А. Нестандартная лексика в структуре английского языка национального периода / В. А. Хомяков : автореф. дис.…канд.филол.наук. – Л.,1985. – 25 с.
5. Partridge E. Slang Today and Yesterday / E. Partridge. – London : Routledge and Kegan Paul. 1979. – 190 p.
6. The Oxford dictionary of modern slang. – New York; Oxford : Oxford University Press, 1992. – 299 p.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
БОЖКО, Я. Ю. (2017). ГЕНЕЗИС АНГЛІЙСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО СЛЕНГУ. Нова філологія, (72), 21-23. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/151
Розділ
Статті