СПОСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО, УКРАЇНОМОВНОГО ТА РОСІЙСЬКОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ)

  • Г. В. ВАНІНА
Ключові слова: імідж, імеджетвірні чинники, вербалізація, мовна одиниця, лексико-семантична група

Анотація

У статті розглядаються лексико-семантичні особливості вербального вираження іміджевої діяльності. Проаналізовані одиниці класифіковано у лексико-семантичні групи, кожна з яких передає імеджетвірні чинники образу певного суб’єкта. Визначаються спільні та відмінні способи репрезентації цієї діяльності у трьох різноструктурних мовах.

Посилання

1. Богатырев А. З. Концепт имидж : аспекты исследования [Электронный ресурс]. – Режим доступа : kjur.kguki.com/content/cms/files/34630.pdf
2. Ваніна Г. В. Генетична основа імені концепту PR/ПІАР/ПИАР в англійській, українській, російській мовах / Г. В. Ваніна // Функциональная лингвистика. Научный журнал. – 2011. – Т. 1. – № 2. – С. 75-78.
3. Ваніна Г. В. Фреймова структура концепту PR / Г. В. Ваніна // Вісник ЗНУ : Зб. наук. ст. Філологічні науки. – Запоріжжя : ЗНУ, 2008. – С. 24-27.
4. Вылегжанин Д. А. Связи с общественностью : теория и практика : уч. пос. / Д. А. Вылегжанин. — Иваново : Изд-во Иван. гос. ун-т., 2001. – 203 с.
5. Ємельянова О. В. Варіативність комунікативних стратегій та тактик дискурсу фінансового прогнозу / О. В. Ємельянова // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. – 2011. – № 953. – С. 30–34.
6. Мойсеєв В. А. Паблік рілейшнз : навч. посіб. / Вячеслав Андрійович Мойсеєв. — К. : Академвидав, 2007. — 224 с.
7. Павлюк Л. С. Знак, символ, міф у масовій комунікації / Людмила Степанівна Павлюк. — Львів : ПАІС, 2006. — 120 с.
8. Bird P. Sell yourself. Persuasive tactics to boost your image / P. Bird. – L. : Groom Helm, 1999. – 398 p.
9. Brewer M. D. Party Images in the American Electorate / M.D. Brewer. – N.Y. : Routledge, 2009. – 117 p.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
ВАНІНА, Г. В. (2017). СПОСОБИ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО, УКРАЇНОМОВНОГО ТА РОСІЙСЬКОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ). Нова філологія, (72), 24-29. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/152
Розділ
Статті