НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА КИНОЗАГОЛОВКОВ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ)

  • С. П. ЗАПОЛЬСКИХ
  • А. О. СОЛОВЙОВА
Ключові слова: кінозаголовок, кінофільм, комунікативний ефект, культурна середа, стратегія перекладу кінозаголовків, іншомовна публіка, культурологічний аспект

Анотація

Стаття присвячена розгляду труднощів перекладу кінозаголовків з англійської мови російською та українською мовами. Проаналізовано варіанти перекладу 130 назв американських фільмів. Виявлено основні стратегії, які допомагають зробити переклад кінозаголовків максимально адекватним і проаналізовано специфіку їх застосування.

Посилання

1. Арнольд И. В. Значение сильной позиции для интерпретации художественного текста / И. В. Арнольд // Иностранные языки в школе, 1978. – №4. – С. 24-27.
2. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) : Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. / В. Н. Комиссаров. – М. : Высш. шк., 1990. – 253 с.
3. Милевич И. Стратегии перевода названий фильмов / И. Милевич // Рус. яз. за рубежом. – 2007. – № 5. – С. 65-71.
4. Ручьевая И. А. Особенности названий англоязычных фильмов : когнитивный, структурно-стилистический, транслатологический аспекты / И. А. Ручьевая // IV Международная студенческая электронная научная конференция «Студенческий научный форум», 2012.
5. Яковенко П. Адаптация при переводе кинозаголовков / П. Яковенко // Молодая наука (ПГЛУ), 2014. [Електронный ресурс]. – Режим доступа : https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2014/08/19/nauchno-issledovatelskaya-rabota-adaptatsiya-pri-perevode
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
ЗАПОЛЬСКИХ, С. П., & СОЛОВЙОВА, А. О. (2017). НЕКОТОРЫЕ ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА КИНОЗАГОЛОВКОВ (НА ПРИМЕРЕ АНГЛИЙСКОГО, РУССКОГО И УКРАИНСКОГО ЯЗЫКОВ). Нова філологія, (72), 62-65. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/159
Розділ
Статті