КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ УТВОРЕНЬ З MAL У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ

  • Є. В. СТУЛІНА
Ключові слова: словотворча модель, словотворчий елемент, семантика похідного слова, психологічна зручність, когнітивно-психологічний процес

Анотація

Статтю присвячено пошуку семантичних особливостей мовних одиниць, у склад яких входить формуючий елемент mal-, та опису певних когнітивних процесів у момент вибору такої одиниці під час процесу іменування нових об’єктів реальної дійсності. Дані утворення набувають останнім часом певної частотності у всіх сферах життєдіяльності франкомовного суспільства. Сполучуваність mal- з різними частинами мови – іменником, дієприкметником, дієсловом – інтралінгвістична здатність, яка базується на певних когнітивних процесах: психологічна зручність ужитку двох відомих коренів, один з яких mal-, для іменування нового об’єкту; ментальне відсилання до вже відомих утворень за такою моделлю. Саме цей когнітивно-психологічний процес спонукає до словоутворень за подібною моделлю.

Посилання

1. Болдырев Н. Н. Категориальная система языка // Когнитивные исследования языка. / Н. Н. Болдырев – М. : Ин-т языкознания РАН; Тамбов : Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2012. – С. 17-120
2. Грицкова Т. П. Когнитивный аспект семантики производного слова (На материале публицистики М.Е. Салтыкова-Щедрина) // Т.П. Грицкова. – Дис. ... канд. филол. наук : 10.02.01 : Москва, 2003. - 156 c.
3. Крючкова О. Ю. Историческая изменчивость мотивационных свіязей как следствие семантико-когнитивной эволюции языка // Актуальные проблемы современного словообразования : материалы междунар. науч. конф. – Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. – С. 38-48.
4. Хомский Н. Язык и мышление / Н. Хомский; [перевод с англ. Б. Ю. Городецкого]. – М. : МГУ,1972. – 123 с.
5. Янценецкая М. Н. Пропозициональный аспект словообразования // Материалы Всесоюзной научной конференции. – Кемерово, 1992. – С. 4-33.
6. Boussidan A., Lupone S., Ploux S. La malbouffe : Un cas de néologie et de glissement sémantique fulgurants / A. Boussidan, S. Lupone, S. Ploux. – Source electronique : https://www.researchgate.net/profile/Armelle_Boussidan/publications
7. Dictionnaire Gaffiot latin-français Paris : Hachette. – 1934 : http://digital-gaffiot.sourceforge.net/
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
СТУЛІНА, Є. В. (2017). КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ УТВОРЕНЬ З MAL У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ. Нова філологія, (72), 136-141. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/173
Розділ
Статті