ІННОВАЦІЙНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ МОДА У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  • М. Ю. КАЛАШНИКОВА
Ключові слова: концепт, неологізм, мода, масова культура

Анотація

Дана стаття присвячена вивченню інноваційної актуалізації концепту МОДА на матеріалі англійської мови. Увага приділяється особливостям змін зафіксованих у мові з урахуванням тендецій характерних для сучасної культури. У статті розглядається феномен поняття «концепт» у рамках субєктивного закріплення смислу за лексичними одиницями – неологізмами, та проводиться аналіз вербалізації концепту МОДА.

Посилання

1. Schwarz M. Einführung in die kognitive Linguistik / M. Schwarz. – Tübingen : Francke, 1996. – 238 S.
2. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [укл. : В.Т. Бусел]. – Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.
3. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю. А. Зацний. – Львів : Видавництво «Паїс», 2007. – 228
4. Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / В. И. Карасик. – Волгоград : Перемена, 2002. – 432 с.
5. Краткий словарь когнитивных терминов / [укл. : Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Ю. Г. Панкрац, Л. Г. Лузина]. – Москва : МГУ, 1997. – 245 с.
6. Которн Н. История моды в ХХ веке / Н. Которн. – Москва : Тривиум, 1998. – 176 с.
7. Маслова В. А. Когнітивна лінгвістика / В. А. Маслова. – Мінськ : ТетраСистемс, 2004 . – 560с.
8. Михайлов С. М. Дизайн архитектурной среды / С.М. Михайлов. – Казань : ДАС, 1994 –120 с.
Опубліковано
2017-02-28
Як цитувати
КАЛАШНИКОВА, М. Ю. (2017). ІННОВАЦІЙНА РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КОНЦЕПТУ МОДА У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Нова філологія, (70), 91-96. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/235
Розділ
Статті