ФОРМАНТИ ЛАКУНАРНОСТІ В МОВІ, МОВЛЕННІ ТА В МОВЛЕННЄВІЙ ПОВЕДІНЦІ

  • Т. О. АНОХІНА
Ключові слова: лакуна, мова, мовлення, мовленнєва поведінка, форманти, синкрета

Анотація

У статті осмислюється проблема лакунарності в мові, мовленні та мовленнєвій поведінці. Розглядаються питання нульового омовлення, семантичної лакунарності, форманти нульових поверхневих та глибинних структур. Лакунарність має процесуальні ознаки, що спрацьовують у явищах інконгруентності, амбівалентності, енігматичності, редукції, спрощення, хезитації, умовчання. Лакунарність спрацьовує в усіх одиницях мови. Лакуни – це утворення, що мають поверхневу та глибинну структуру: поверхнева структура є невізуальованою, відсутньою або нерозпізнаною, глибинна структура лакун є змістовною, змінною та складною для тлумачення.

Посилання

1. Анохіна Т.О., Швачко С.О. Статус лакуни в парадигмі метазнаків категорії НІЩО / Т.О. Анохіна. С.О. Швачко // Одеський лінгвістичний вісник № 6, том 1, 2015 – Одеса : Національний університет «Одеська юридична академія», 2015. – С. 3–6.
2. Безуглая Л.Р. К проблеме косвенных способов реализации речевого акта / Л.Р. Безуглая // Вісник ХДУ. – 1999. – Вип. 424. – С. 3–7.
3. Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации / А.Д. Белова. – К. : Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, 1997. – 307 с.
4. Быкова Г.В. Феноменология лексической лакурности укркого языка / Г.В. Быкова. – Благовещенск, 1998. – 107 с.
5. Домброван Т.І. Аплікативний потенціал синергетичної парадигми в лінгвістиці / Т.І. Домброван // Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. праць / ред. колегія: І. Р. Буніятова, Л. І. Бєлєхова, О. Є. Бондарева [та ін.]. − Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2012. − Вип. 1. − C. 79−84.
6. Єнікєєва С.М. Системність і розвиток словотвору сучасної англійської мови : монографія / С.М. Єнікєєва. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2006. – 303 с.
7. Зацний Ю.А. Інновації в словниковому складі англійської мови XXI століття:англо-український словник. / Ю.А. Зацний, А.В. Янков// Словник. – Вінниця : Нова Книга, 2008. − 360 с.
8. Овсянко О.Л. Модифікації англомовних прислів’їв на просторах публіцистичного дискурсу / О.Л. Овсянко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – 2016. − № 6 (331). – С. 57−63.
9. Пихтовникова Л.С. Лингвосинергетика: основы и очерк направлений: монография / Л.С. Пихтовникова. − Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2012. − 180 с.
10. Приходько А.М. Концепти і концептосистеми в когнітивно-дискурсивній парадигмі лінгвістики /А.М. Приходько. – Запоріжжя : Прем’єр, 2008. – 332 с.
11. Самохина В.А. Современная англоязычная шутка: монография / В.А. Самохина. – Х. : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2008. – 356 с.
12. Солощук Л.В. Вербальні i невербальні компоненти комунікації в англомовному дискурсі: монографія / Л.В. Солощук. – Х. : Константа, 2006. – 300 с.
13. Сомов В.П. Словарь забытых слов / В.П. Сомов. – М. : Гуманит : Владос, 1996. – 764 с.
14. Швачко С.О. Статус лакунарності у мові та мовленні / С.О. Швачко // Зб. наук. праць «Знак – свідомість – знання» / голов. ред. В.І. Теркулов. – Горлівка : ГДПІІМ, 2011. – Вип. 1. – С. 40–45.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
АНОХІНА, Т. О. (2016). ФОРМАНТИ ЛАКУНАРНОСТІ В МОВІ, МОВЛЕННІ ТА В МОВЛЕННЄВІЙ ПОВЕДІНЦІ. Нова філологія, (68), 40-45. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/310
Розділ
Статті