ЛАКУНАРНІ НОНСЕНСИ В МЕЖАХ ТЕОРІЇ КОГНІТИВНОГО ДИСОНАНСУ

  • Т. О. АНОХІНА
Ключові слова: інформаційна лакуна, делакунізація, вербокреація, когнітивний дисонанс, когнітивний баланс, безеквівалентний дисонантний елемент вихідної мови, безеквівалентний консонантний елемент приймаючої мови

Анотація

Дана стаття розглядає проблеми лакунології в аспекті делакунізації та елімінації лакунарності на матеріалі лексичного нонсенсу. Пропонується розглянути делітацію семантичних відтінків як перекладацькі втрати, що в певній мірі залежать від медіатора-перекладача.

У статті проаналізовано, яким чином лакунарний нонсенс як безеквівалентний консонантний елемент представлено в теорії мовленнєвих актів та в межах теорії когнітивного дисонансу. Також описано, яким чином лакуни успішно елімінуються перекладачем. Консонантними елементами, що виявляються лакунами перекладу, стають реалії, екзотизми, неологізми, алюзії, натяки, імпліцитна інформація, підтекст, гра слів тощо. В перекладі такі елементи можуть ставати іррелевантними та стають причиною когнітивного дисонансу. Стаття розглядає неологічні структури як такі, що важко декодуються та переносяться в режимі at random в приймаючу лінгвокультуру. Пропонується елімінувати лакуни шляхом ретрансляцій з опорою на первинний переклад.

Посилання

1. Анохіна Т. О. Лакуни ретрансльованих перекладів. Нова філологія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. № 71. С. 12-17.
2. Єнікєєва С. М. Єнікєєв Д. С. Англомовне фразотворення, пов’язане з діяльністю Дональда Трампа : лінгвістичний і соціокультурний аспекти. Нова філологія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. № 71. С. 32-35.
3. Зацний Ю. А., Драбовська В. А. Концепт «automobile» у реалітивному просторі носіїв американського варіанта англійської мови та його репрезентація у сучасних навчальних тлумачних словниках англійської мови (на матеріалі фразових інновацій ХХІ століття). Нова філологія. Запоріжжя : ЗНУ, 2017. № 71. С. 54-61.
4. Зацний Ю. А. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття : англо-український словник Словник. Вінниця : Нова книга, 2008. 360 с.
5. Минченков А. Г. Когниция и эвристика в процессе переводческой деятельности. СПб. : Антология, 2007. 256 с.
6. Ребрій О. В. Сучасні концепції творчості у перекладі: монографія. Харків : Вид. Харк. ун. ім. Каразіна, 2012. 376 с.
7. Festinger L. A Theory of cognitive dissonace. Stanford : Stanford university press. 1985. 277 p.
8. Миллиган Спайк в переводах Вадима Смоленского. URL : http://www.susi.ru/rus/milligan/ (дата звернення: 22.02.2018)
9. Milligan S. A Children’s Treasury of Milligan. Virgin Books; New Ed edition (7 Sept. 2006). 208 p.
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати
АНОХІНА, Т. О. (2018). ЛАКУНАРНІ НОНСЕНСИ В МЕЖАХ ТЕОРІЇ КОГНІТИВНОГО ДИСОНАНСУ. Нова філологія, (73), 11-14. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/126
Розділ
Статті