СПОСОБИ КОМПЕНСАЦІЇ АСИМЕТРІЇ КАТЕГОРІЇ ВВІЧЛИВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ

  • О. М. ХАВКІНА
Ключові слова: ввічливість, асиметрія, компенсація, переклад

Анотація

Стаття присвячена проблемі асиметричного прояву категорії ввічливості в українській та англійській мовах. У дослідженні пояснено головні причини такої асиметрії у порівнюваних мовах. Запропоновано та проілюстровано основні способи її компенсації при українсько-англійському та англо-українському перекладах.

Посилання

1. Богдан С. К. Мовний етикет українців: традиції і сучасність / С. К. Богдан. – К. : Рідна мова, 1998. – 478 с.
2. Миронюк О. М. Історія граматичних засобів вираження ввічливості в українській мові / О. М. Миронюк // Мовознавство. – 1993. – № 2. – С. 55-63.
3. Плющ Н. П. Формули ввічливості в системі українського мовного етикету / Н. П. Плющ // Українська мова і сучасність. – К. : НМК ВО, 1991. – С. 90-98.
4. Ревенко В. Лексичні засоби вираження ввічливості в питальному мовленнєву акті (на прикладі художніх текстів англійських та американських письменників) / Вікторія Ревенко // Мандрівець. – 2013. – № 5. – С. 67-69.
5. Сергієнко К. П. Ввічливість як етнокультурна категорія мовної свідомості англійців та українців / К. П. Сергієнко // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 9 «Сучасні тенденції розвитку мов». – Випуск 11. [Збірник наукових праць] / за ред. В. І. Гончарова– К. : Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014. – С. 203-209.
6. Скалянчук О. С. Засоби реалізації ввічливості в сучасній англійській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Скалянчук Оксана Сергіївна. – К., 1995. – 21 с.
7. Скрипник Ю. Д. Система рівнів та форм ввічливості в сучасній корейській мові / Ю. Д. Скрипник // Східний світ. – К., 2004. – №1. – С. 149-153.
8. Тер-Минасова С. Г. Способы реализации функции воздействия в сфере информативно-регуляторской лексики. –/ С. Г. Тер-Минасова // Язык и межкультурная коммуникация. – М. : Слово, 2000. – С. 239-247. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://yanko.lib.ru/books/language/ter-minasova-lang.htm#_Toc37278189. – Назва з екрану.
9. Формановская Н. И. Речевой этикет. Русско-английские соответствия: Справочник / Н. И. Формановская, С. В. Шевцова. – М. : Высш. шк., 1990. – 95 с.
Опубліковано
2017-02-28
Як цитувати
ХАВКІНА, О. М. (2017). СПОСОБИ КОМПЕНСАЦІЇ АСИМЕТРІЇ КАТЕГОРІЇ ВВІЧЛИВОСТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ. Нова філологія, (69), 197-202. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/323
Розділ
Статті