СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ З ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я

  • О. М. ХАВКІНА
Ключові слова: охорона психічного здоров’я, термін, переклад, інтернаціоналізм, абревіатура, дестигматизація

Анотація

Стаття присвячена особливостям передачі англомовних документів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з проблем охорони психічного здоров’я українською мовою. Розглядаються лексико-семантичні, структурно-граматичні особливості терміноодиниць, характерних для текстів цієї сфери. Аналізуються складності перекладу англомовних текстів зазначеної тематики українською мовою. Аргументується нагальність подібних наукових розвідок, пояснюється важливість та перспективність продовження досліджень у цьому напрямку.

Посилання

1. Галецька І. І. Психологічне здоров’я як проблема національної безпеки. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2012. № 2 (1). С. 49–58.
2. Клінічні настанови mhGAP для ведення психічних, неврологічних розладів і розладів, пов’язаними зі вживанням психоактивних речовин у закладах охорони здоров’я загального профілю : Програма дій ВООЗ у сфері психічного здоров’я (mhGAP) – Версія 2.0. ВООЗ, 2017. 173 с.
3. Про схвалення Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1018-2017-p (дата звернення 26.11.2019).
4. Хавкіна О. М. «Керівництво МПК з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації» українською мовою у перекладацькому аспекті. Комунікативний дискурс у полікультурному просторі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 жовтня 2017 р.). Миколаїв, 2017. С. 220–221.
5. Хавкіна О. М. Проблема перекладу «Керівництва МПК з психічного здоров’я та психосоціальної підтримки в умовах надзвичайної ситуації» українською мовою. Вісник Маріупольського державного університету. Серія Філологія. Маріуполь, 2018. С. 321–329.
6. Хавкина Е. Терминология сферы социально-психологической поддержки в переводческом аспекте (на материале английского, украинского и русского языков). Przestrzenie przekladu 2. Katowice, 2017. C. 331–340.
7. mhGAP Intervention Guide for mental, neurological and substance use disorders in non-specialized health settings : mental health
8. Gap Action Programme (mhGAP) – version 2.0. WHO, 2016. 173 p.
9. The World health report : 2001: Mental health : new understanding, new hope. WHO, 2001. 178 p.
10. World Health Organization. URL: https://www.who.int/ (дата звернення 28.11.2019).
Опубліковано
2019-12-25
Як цитувати
ХАВКІНА, О. М. (2019). СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ ТЕКСТІВ З ОХОРОНИ ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я. Нова філологія, (78), 79-84. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/39
Розділ
Статті