ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПОНЯТТЯ ХАРИЗМИ

Ключові слова: харизма, комунікація, харизматичний мовець, визначення, лінгвістичний статус.

Анотація

У статті на основі аналізу наявного в гуманітарних науках міждисциплінарного знання про явище харизми обґрунтовано особливості і ознаки його актуалізації у процесі комунікації та визначено лінгвістичний статус поняття «харизма». Для реалізації мети дослідження було проведено ретроспективний огляд тлумачення харизми як культурного, соціального і наукового явища та виокремлено його основні характеристики. За результатами теоретичного пошуку обґрунтовано необхідність визначення такого поняття харизми, яке відповідатиме нагальним вимогам міждисциплінарних гуманітарних наукових пошуків, а не окремих досліджень чи галузей знань. У праці здійснено стислий аналіз еволюції поняття харизми та його сучасних визначень у психології, соціології, лінгвістиці та виокремлено ті ознаки досліджуваного явища, які є важливими для кожної окремо взятої науки. На цих підставах у статті узагальнено провідні ознаки набуття мовцем харизми з урахуванням положень сучасної когнітивістики щодо перебігу процесу комунікації. За результатами узагальнення хронологічного розвитку думки про явище харизми та аналізу її наявних дефініцій автором у рамках когнітивного підходу до процесів комунікації з урахуванням комплексу зовнішніх, психологічних, фізіологічних і соціальних ознак мовця, які свідчать про його здатність як лідера задовольнити запити аудиторії, умов комунікації та лінгвальних і позалінгвальних засобів здійснення комунікативного впливу запропоновано власне міждисциплінарне визначення харизми. Вказано на перспективність практичного використання результатів проведеного теоретичного пошуку і доцільність подальшого вживання запропонованого міждисциплінарного визначення поняття «харизма» у гуманітарних дослідженнях.

Посилання

1. Гениндоржиева Д. Б. Харизма как составная часть трансформационного лидерства. Вестник Бурятского государственного университета. 2014. № 5. С. 84–87.
2. Головатий М. Ф. Політологічний словник. Віртуальна читальня освітніх матеріалів. URL: https://subject.com.ua/political/dict/1346. html (дата звернення: 03.03.2022).
3. Кохан В. В. Тематичний словник-довідник із соціології / За ред. В. В. Кохана; укл.: А. Александровська, С. Буга, Ю. Ткачук та ін. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009. 112 с.
4. Кравченко В. И. Харизматическая личность: многообразие понимания. 2005. URL: https://www.dissercat.com/content/kharizmakak- sotsiokulturnyi-fenomen-filosofskoantropologicheskii- analiz
5. Петлюченко Н. В. Харизматика: мовна особистість і дискурс : монографія. Одеса : Астропринт, 2009. 464 с.
6. Политология : учебник и практикум для прикладного бакалавриата / под ред. В. А. Ачкасова, В. А. Гуторова. Москва : Издательство Юрайт, 2016. 404 с.
7. Синявський В. В. Психологічний словник / ред. Н. А. Побірченко; уклад. О. П. Сергєєнкова. Київ : Наук. світ, 2007. 274 с.
8. Словник соціологічних і політологічних термінів / Нар. укр. акад.; за заг. ред.: В. І. Астахової та ін.; уклад. В. І. Астахова та ін. Київ : Вища школа, 1993. 140 c.
9. Соціологія: словник термінів і понять / ред. М. Козловця; упоряд.: Є. Біленький, М. Козловець, В. Федоренко. Київ : Кондор, 2006. 372 с.
10. Фрейк Н. В. Политическая харизма: обзор зарубежных концепций. Социологическое обозрение. 2001. № 1. С. 5–24.
11. Харизма. Вікісловник. URL: https:// uk.wiktionary.org/wiki/харизма (дата звернення: 03.03.2022).
12. Хобракова Д. Б. Феномен харизмы личности: сущность и особенности : дис. канд. філос. наук: 09.00.11. Улан-Уде, 2019. 152 с.
13. Шапар В. Б. Тлумачний психологічний словник. Xарків : Прапор, 2007. 640 с. ISBN 966-7880-85-0.
14. Швецова Н. А. Феномен харизмы в общественном сознании. Вестник Челябинского государственного университета. 2007. № 4. С. 70–81.
15. A Dictionary of Human Resource Management (2 ed.). Oxford Reference. URL: https://www.oxfordreference.com/view/ 10.1093/acref/9780199298761.001.0001/ a c r e f - 9 7 8 0 1 9 9 2 9 8 7 6 1 - e - 1 4 0 ? r s k e y = tL42KS&result=193 (дата звернення: 03.03.2022).
16. Adair-Toteff C. Max Weber and the Sociology of Charisma / In J. P. Zúquete (Eds.). Routledge International Handbook of Charisma. Routledge, 2020. P. 7–17.
17. Antonakis J., Bastardoz N., Jackuart P., Shamir B. Charisma An Ill-Defined and Ill-Measured Gift. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior. 2016. Vol. 3, No. 1. P. 293–319.
18. APA Dictionary of Psychology. URL: https://dictionary.apa.org/charisma (дата звернення: 03.03.2022).
19. Basavanna M. Dictionary of Psychology. New Delhi : Allied Publishers, 2000. 479 p.
20. Bruce S., Yearley S. The SAGE Dictionary of Sociology. 2006. 328 p.
21. Charisma. Meaning & Definition for UK English. Lexico.com. Lexico Dictionaries. English. URL: https://www.lexico.com/definition/charisma (дата звернення: 03.03.2022).
22. Charisma. Meaning of charisma in Longman Dictionary of Contemporary English. Longman Dictionary of Contemporary English. LDOCE. URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/ charisma (дата звернення: 03.03.2022).
23. Charisma. Definition & Meaning. Britannica Dictionary. Encyclopedia Britannica. URL: https://www.britannica.com/dictionary/charisma (дата звернення: 03.03.2022).
24. Charisma. Cambridge Dictionary. English Dictionary, Translations & Thesaurus. URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/ english/charisma (дата звернення: 03.03.2022).
25. Dawson L. L. Psychopathologies and the Attribution of Charisma: A Critical Introduction to the Psychology of Charisma and the Explanation of Violence in New Religious Movements. Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions, 2006. No. 10 (2). P. 3–28. URL: https://doi.org/10.1525/nr.2006. 10.2.3
26. Definition of Charisma. Dictionary by Merriam- Webster: most-trusted online dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/ charisma (дата звернення: 03.03.2022).
27. Etzioni A. A comparative analysis of complex organizations. New York, NY : Free Press, 1961. 612 p.
28. Fragouli E. The dark-side of charisma and charismatic leadership. The Business and Management Review. 2018. Vol. 9. No. 4. P. 298–307.
29. Iacocca L. Where have all the leaders gone? New York, NY : Scribner, 2007. 288 p.
30. Kouzes J. & Posner B. The Leadership Challenge: How to Get Extraordinary Things Done in Organizations. San Francisco : Jossey-Bass, 1987. 123 p.
31. Judge T. A., Piccolo R. F. & Kosalka T. The bright and dark sides of leader traits: A review and theoretical extension of the leader trait paradigm. The Leadership Quarterly. 2009. No. 20. P. 855–875.
32. Pryce P. Charismatic Leaders in Ancient Greece / In J. P. Zúquete (Eds). Routledge International Handbook of Charisma. Routledge, 2020. P. 151–162.
33. Roisman J. Charismatic Leaders in Ancient Greece / In J. P. Zúquete (Eds). Routledge International Handbook of Charisma. Routledge, 2020. P. 53–64.
34. Signorello R., D’Errico F., Poggi I., Demolin D., Mairano P. Charisma perception in political speech: a case study. International Conference on Speech and Corpora: GSCP 2012, February 29th – March 3rd, 2012. Belo Horizonte, Brazil : FALE, 2012. P. 343–348.
35. Spinrad W. Charisma: A Blighted Concept and an Alternative Formula. Political Science Quarterly. 1991. No. 106 (2). P. 295–311.
36. Vergauwe J. Personality and leadership: trait-perspectives on charisma, curvilinear relationships, and measurement innovations : PhD dissertation for the degree of Doctor of Psychology. Ghent, 2017. 240 p.
37. Wowak A. J., Mannor M. J., Arrfelt M., & McNamara G. Earthquake or Glacier? How CEO Charisma Manifests in Firm Strategy over Time. Strategic Management Journal. 2016. No. 37 (3). P. 586–603.
38. Yukl G. A. Leadership in organizations. Essex, England : Pearson Education Limited, 2013. 528 p.
39. Zaccaro S. J. Individual differences and leadership: Contributions to a third tipping point. The Leadership Quarterly. 2012. No. 23. P. 718–728.
Опубліковано
2022-08-12
Як цитувати
Бойченко, М. К. (2022). ЛІНГВІСТИЧНИЙ СТАТУС МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПОНЯТТЯ ХАРИЗМИ. Нова філологія, (85), 35-45. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-85-5
Розділ
Статті