ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКИ

  • Г. В. ЩЕРБАК
Ключові слова: лінгвістика, синергетика, система, мова, самоорганізація

Анотація

У статті аналізується синергетика як механізм дослідження самоорганізації складних систем різної природи і призначення. Розглядаються основні аспекти синергетики, її місце в сучасній науці. Як міждисциплінарний напрямок науки, що вивчає закономірності процесів переходу від хаосу до порядку і назад, вона пропонує універсальну методологію дослідження динамічних, нелінійних, відкритих, дисипативних систем, до яких відноситься і мова.

Посилання

1. Арнольд І. В. Сучасні лінгвістичні теорії взаємодії системи і середовища. Питання мовознавства. 1991. № 3. С. 118-126.
2. Аршинов В. И., Буданов В. Г. Когнитивные основания синергетики. Синергетическая парадигма. Нелинейное мышление в науке и искусстве. Москва : Прогресс-Традиция, 2002. С. 67―109.
3. Домброван Т. И. Синергетическая модель развития английского языка : монография. Одесса : КП ОГТ, 2014. 400 с.
4. Ейгер Г. В. Язык и синергетика (к постановке проблемы). Вестник Харьковского университета. 1992. № 372. С. 131―137.
5. Єнікєєва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови: синергетичний аспект (на матеріалі новоутворень кінця XX – початку XXI століть) : автореф. дис. … доктора філол. наук : спец. 10.02.04. Київ : Київ. нац. лінгв. ун-т, 2011. 32 с.
6. Князева Е. Н., Курдюмов С. П. Основания синергетики : Синергетическое мировидение. М. : Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 48 с.
7. Пихтовникова Л. С. Самоорганизация дискурса и отдельных типов дискурса. Синергетика в филологических исследованиях: монография / под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. С. 102―135.
8. Пільгуй Н. М. Синергетичний аспект дослідження англомовного наукового агротехнічного дискурсу. Синергетика в филологических исследованиях : монография / под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. С. 261―276.
9. Пригожин И. От существующего к возникающему : Время и сложность в физических науках. М. : Наука, 1985. 327 с
10. Приходько А. М. Концепти і концептосистеми в когнітивнодискурсивній парадигмі лінгвістики. Запоріжжя : Прем’єр, 2008. 332 с.
11. Пиотровский. Р. Г. Лингвистическая синергетика : исходные положения, первые результаты, перспективы : рецензия на книгу. Вестник ЧелГУ. 2007. №13.
12. Семенець О. О. Синергетика поетичного слова. Кіровоград : Імекс ЛТД, 2004. 338 с.
13. Таценко Н. В. Реалізація емпатії в сучасному англомовному дискурсі : когнітивно-синергетичний аспект : монографія. Суми : Сумський державний університет, 2017. 357 с.
14. Хакен Г. Синергетика. М. : Мир, 1980. 404 с.
15. Köhler R. System Theoretical Linguistics. Theoretical Linguistics. 1987. Vol. 14. ¹ 2-3. P. 241-257.
16. Wildgen W. Basic Principles of Self-Organization in Language. Synergetics of Cognition. L., P., Tokyo, Hong Kong : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 1990. P. 415-426.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
ЩЕРБАК, Г. В. (2018). ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛІНГВОСИНЕРГЕТИКИ. Нова філологія, (74), 108-112. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/123
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають