КЛЕРИХ’Ю: КОМІЗМ ПОЛОЖЕНЬ І ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ

  • І. М. ШАМА
Ключові слова: клерих'ю, нонсенс, комізм положень, переклад

Анотація

В статті розглядається маловідомий українському читачеві жанр англійського нонсенсу, названий епонімічно – клерих'ю. Відзначається інваріантність гумору як прояву комізму в клерих'ю. Увагу зосереджено на ситуативному комізмі, який виникає за рахунок комічних положень, що в них опиняються персонажі. Підкреслюється жорсткість сюжетної структури вихідного тексту, прив’язка композиції до конкретних рядків чотиривірша. Пояснюється зв’язок римічного малюнку із творенням гумористичного ефекту. Наголошується на псевдобіографічності клерих'ю, яка відбивається в специфіці введеної в вірш ситуації. Для останньої є характерним зіткнення експліцитно вираженого правдоподібного положення, в якому опиняється герой клерих'ю, але яке проте, не траплялось в дійсному бутті героя, з реальним фактом біографії, вираженим імпліцитно в підтексті, через алюзивний фон або інші прояви інтертексту.

Ситуативний комізм положень клерих'ю ґрунтується на підміні, руйнуванні та викривленні дійсних зв’язків у часі та просторі, внаслідок чого конструюється новий, нереальний, неправдивий причинно-наслідковий ланцюжок, який веде до ошуканого читацького сподівання і, як наслідок, до виникнення гумористичного ефекту. Основне завдання ситуації в клерих'ю – видозмінити конектор між героєм, фактом його біографії та ситуацією, в якій цей факт було реалізовано в дійсності. Для перекладацької практики клерих'ю є серйозним викликом. Комізм положень при відтворенні іншими мовами потребує пильної уваги, оскільки на його виникнення впливають всі без винятку складові жанрово-стильової домінанти оригінального чотиривірша. Це і необхідність облігаторного відтворення правила першого рядку, і складність підбору рими до іноземного імені, і неможливість видозмінення топосу оригіналу. Трудність полягає також і в тому, що необхідно співвіднести диктум алюзій, без яких виникнення комізму положень унеможливлюється, з фоновими знаннями читача перекладу. Перекладачеві не можна забувати також, що клерих'ю аксиологічно позитивні. Отже, оскільки ситуативний комізм положень забезпечує гумор клерих'ю, відтворення такого комізму повинно стати частиною перекладацької стратегії.

Посилання

1. Бентлі Е. К. Вибрані біографії для початківців (І) / Переклад Віктора Марача. URL : http://maysterni.com/publication.php?id=8249 (дата звернення 21.06.2018).
2. Бентлі Е. К. Вибрані біографії для початківців (ІI) / Переклад Віктора Марача. URL : http://maysterni.com/publication.php?id=8250 (дата звернення 21.06.2018).
3. Клюев Е. Теория литературы абсурда. RENYXA : Литература абсурда и абсурд литературы. М. : «Луч», 2004. С. 267-374.
4. Лапатин В. А. Бессмыслица, абсурд и нонсенс в современной культуре. Studia culturae. Альманах кафедры культурологии и Центра изучения культуры философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета. СПб. : Санкт-Петербургское философское общество, 2011. Вып. 13. С.129–141. URL : http://iculture.spb.ru/index.php/stucult/article/view/398/397 (дата звернення 21.06.2018).
5. Малащук Н. Лінгвокогнітивний аналіз американських текстів поезії нонсенсу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика». Херсон : Вид-во ХДУ, 2008. Вип. 8. С. 152–156.
6. Полякова А. А. Нонсенс – його поетика та місце у курсі дитячої літератури (на матеріалі творчості Е. Ліра). Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. 2004. №15. С. 47-49.
7. Чарская-Бойко В. Ю. К вопросу о концепции абсурда и нонсенса в европейской традиции. Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. СПб. : Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2009. № 110. С. 215-218.
8. Честертон Г. К. Автобиография // Честертон Г. К. Человек с золотым ключом / Пер. Н. Л. Трауберг. М. : Вагриус, 2003. URL : https://www.e-reading.club/chapter.php/1031596/0/Chesterton_-_Chelovek_s_zolotym_klyuchom.html (дата звернення 21.06.2018).
9. Шама И. Н. Жизнь замечательных людей с юмором и без затей. Клерихью − читаем и переводим. Запорожье : ООО “ИПО “Запоріжжя”, 2009. 176с.
10. Шама И. Н. Знакомьтесь – клерихью... Запорожье : ООО «ИПО ‘Запорожье’», 2009. 160с.
11. Ширяева И. Н. Проблема логического, лингвистического и философского нонсенса в современных исследованиях. Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2015. № 12 (54): в 4-х ч. Ч. III. C. 212-215. URL : www.gramota.net/materials/2/2015/12-3/59.html (дата звернення 21.06.2018).
12. Abootty O. The Funny Side of English. Pustak Mahal, 2004. 231 p.
13. Antinucci R. ‘Sensational Nonsense.’ Edward Lear and the (Im)purity of Nonsense Writing. English Literature. 2015. Vol. 2. No. 2. Pp. 291-311.
14. Biography for Beginners. Edited by E. Clerihew, B. A. with 40 Diagrams by G. K. Chesterton. London : T.Werner Laurie, 1905. 93 p.
15. Boucherie M. Nonsense and Other Senses. Nonsense and Other Senses : Regulated Absurdity in Literature. Ed. : E. Tarantino with C. Caruso. Cambridge Scholars Publishing, 2009. Pp. 259-274.
16. Chiaro D. The Language of Jokes : Analyzing Verbal Play. London, New York: Routledge, 1992. 129 p.
17. Drury J. The Poetry Dictionary. Cincinnati, Ohio: Writer’s Digest Books, 2006. 374 p.
18. Elliott R. The Sound of Nonsense. L., N.Y.: Bloomsbury, 2018. 152 p.
19. Karnowski L. Grammar Lessons That Work. New York, Toronto, London, Auckland : Scholastic Professional Books, 2000. 96p.
20. Langley A. Children’s Travel Games. Mulberry editions, 1992. 96p.
21. Lecercle J.-J. Philosophy of Nonsense. The intuitions of Victorian nonsense literature. L., N.Y. : Routledge, 2002. 245 p.
22. Malcolm N. The Origins of English Nonsense. L. : Harper Collins, 1997. 329 p.
23. Polezzi L. Intercultural Nonsense? The Humour of Fosco Maraini. Nonsense and Other Senses : Regulated Absurdity in Literature. Ed. : E. Tarantino with C. Caruso. Cambridge Scholars Publishing, 2009. Pp. 313-334.
24. Putzke R. Fantastica as a place of Games : nonsense in the Works of Michael Ende. Nonsense and Other Senses : Regulated Absurdity in Literature. Ed. : E. Tarantino with C. Caruso. Cambridge Scholars Publishing, 2009. Pp. 335–355.
25. Reynolds K. And None of It Was Nonsense // Reynolds K. Radical Children’s Literature. Future Visions and Aesthetic Transformations in Juvenile Fiction. N. Y. : Palgrave Macmillan, 2007. Pp. 45-67.
26. Seghal R. Dictionary of English Literature. New Delhi : Sarup & Sons, 2002. 228p.
27. Weaver C. H. Poetry à la Carte. Prufrock Press Inc., 2005. 120 p.
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати
ШАМА, І. М. (2018). КЛЕРИХ’Ю: КОМІЗМ ПОЛОЖЕНЬ І ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ. Нова філологія, (73), 141-146. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/147
Розділ
Статті