АВТОРСЬКІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ

  • Ю. І. ГОЛУБ
  • В. О. ПАНТЮХ
Ключові слова: рекламний дискурс, слоган, фразеологічна одиниця, функції фразеологізмів, авторська трансформація

Анотація

У статті розглядаються функціонально-прагматичні та мовні особливості рекламного дискурсу. Важливу роль у ньому відіграють стійкі словосполучення, що служать ефективним засобом посилення впливу рекламних текстів на адресата. Особливу увагу приділено авторським перетворенням фразеологічних одиниць.

Посилання

1. Арсентьева Е. Ф. Фразеология и фразеография в сопоставительном аспекте (на материале руского и английского языков) / Е. Ф. Арсентьева. – Казань : Казан. гос. ун-т, 2006. – 172 с.
2. Бернадская Ю. С. Текст в рекламе / Юлия Сергеевна Бернадская. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 288 с.
3. Гусейнова Т. С. Трансформация фразеологических единиц как способ реализации газетной экспрессии : дисс.... канд. филол. наук : 10.02.01 / Т. С. Гусейнова. – Махачкала, 1997. – 188 с.
4. Давиденко Л. Б. Авторські модифікації фразеологічних одиниць у художньому мовленні / Л. Б. Давиденко, В. М. Бойко. – Ніжин : Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя. – Філологічні науки. – Мовознавство. – 2012. – С. 30-33.
5. Давлетбаева Д. Н. Типологическая моделируемость фразеологических трансформаций (на материале русского, английского, французского и турецкого языков) [Электронный ресурс]. – Режим доступу : http://cheloveknauka.com/tipologicheskaya-modeliruemost-frazeologicheskih-transformatsiy.
6. Камінська В. С. Теоретичні дослідження фразеологічних одиниць у сучасній лінгвістиці / В. С. Камінська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – К. : 2011. – Випуск 5. – Серія 9. – С. 122-128.
7. Кунин А.В. Курс фразеологии современного английского языка : Уч. пос. для ин-тов и фак. иностр. яз.– 3-е изд., стереотип. / А.В. Кунин. – Дубна: Феникс+, 2005 – 488 с.
8. Михайлова В. А. Теория и практика рекламы [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://vse-uchebniki.com/imidj-brendreklama/teoriya-praktika-reklamyi-uchebnik-pod-red.html
9. Cook G. The Discourse of Advertising / Guy Cook. – London : Routledge, 2001. – 272 p.
10. Proctor L. Successful stradegies : linguistic elements used in advertising [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://iris.lib.neu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1081&context=honors_projects
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
ГОЛУБ, Ю. І., & ПАНТЮХ, В. О. (2017). АВТОРСЬКІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В АНГЛОМОВНОМУ РЕКЛАМНОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія, (72), 38-42. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/155
Розділ
Статті