КОНЦЕПТ “WOMAN” В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ А. С. БАЙЄТТ “POSSESSION”)

  • С. П. ЗАПОЛЬСЬКИХ
  • А. В. ШЕВКУН
Ключові слова: мегаконцепт «woman», мезоконцепт, текстовий концепт, концептосфера

Анотація

Дана стаття висвітлює особливості еволюції лінгвокультурного концепту «woman» в англійській літературі на матеріалі роману А.С.Байєтт "Possession". Розглянуто етимологію мегаконцепту «woman», визначено його ядерну зону – мезоконцепти «female», «servant», «wife», взаємодію та розвиток яких простежено у текстовій концептосфері роману. У результаті дослідження визначено їхні основні характеристики: бінарність, асоціативність, ієрархічність.

Посилання

1. Кагановська О.М. Текстові концепти художньої прози: когнітивна та комунікативна динаміка (на матеріалі французької романістики середини ХХ сторіччя): дисертація д- ра філол. наук: 10.02.05 / Київський національний лінгвістичний ун-т. - К., 2003.
2. Болотнова Н.С. Когнитивное направление в лингвистическом исследовании художественного текста // Поэтическая картина мира: слово и концепт в лирике Серебряного века : материалы VII Всероссийского научно-практического семинара. Томск, 2004.
3. Каннингем В. Английская литература в конце тысячелетия / В. Каннингем // Иностранная литература. – 1995. – № 10. – С. 227-233.
4. Краткий словарь когнитивных терминов / Под общей редакцией Е.С. Кубряковой / Е. С. Кубрякова, В. З. Демьянков, Л. Г. Лузина, Ю. Г. Панкрац. — Издательство Московского государственного университета Москва, 1996. — 245 с.— С. 90.
5. Чурилина Л.Н. Лексическая структура художественного текста: принципы антропоцентрического исследования. – СПб : Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена, 2002.
6. Byatt A. S. In the grip of Possession / A. S. Byatt // The Independent (London). 1995. Feb.2 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.independent.co.uk/arts-entertainment/in-the-grip-of-possession-1571141.html
7. Byatt A.S. Possession. Vintage. A Romance / A. S. Byatt // New York: Vintage International, 1990. – 557 p.
8. Limbird J. The Mirror of Literature, Amusement, and Instruction / J.Limbird // London: printed and published by J.Limbird, 143, Strand (Near Somerset House), 1837.
9. Online Etymology Dictionary [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.etymonline.com/
10. The Century Dicrionary [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.global-language.com/century/
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
ЗАПОЛЬСЬКИХ, С. П., & ШЕВКУН, А. В. (2016). КОНЦЕПТ “WOMAN” В АНГЛІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ А. С. БАЙЄТТ “POSSESSION”). Нова філологія, (68), 49-53. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/313
Розділ
Статті