ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРОМОВ (НА МАТЕРІАЛАХ ДОПОВІДЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ TECHNOLOGY ENTERTAINMENT DESIGN TALKS (TED-TALKS)

  • С. П. ЗАПОЛЬСЬКИХ
  • А. Ю. ЗАПОЛЬСЬКИХ
Ключові слова: TED промови, лінгвопрагматичні особливості, лаконічна інформативність, емоційна персуазивність

Анотація

У cтатті проаналізовано лінгвопрагматичні особливості англомовних публічних промов на матеріалі англомовних доповідей конференції TED talks. Виявлено лінгвопрагматичні характеристики популярних виступів англійською мовою у їхній кореляції з основними вимогами до TED промов.

Посилання

1. Арутюнова Н. Д. Прагматика // Лингвистический энциклопедический словарь / Н. Д. Арутюнова. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С. 389–390.
2. Бацевич Ф. С. Прагматичні перформативи: спроба обґрунтування / Ф. С. Бацевич // Мовознавство. – 2008. – № 1. – С. 31–34.
3. Бехта І. А. Текст в парадигматичній системі наукових лінгвістичних концепцій кінця ХХ – початку ХХІ століття: актуальні та віртуальні стратегії розвитку / І. А. Бехта // Дискурс іноземномовної комунікації. – ЛНУ ім. І.Франка. – 2002. – С.164-192.
4. Галкина-Федорук Е. М. Современный русский язык. Лексика (курс лекций) : [учеб. пособ. для высш.учеб. заведений] / Е. М. Галкина-Федорук. – М. : МГУ, 1954. – 204 с.
5. Кобозева И. М. Лингвопрагматический аспект анализа языка СМИ / И. М. Кобозева. – [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://evartist.narod.ru/ text12/08.htm.
6. Efromovich S. 5 techniques to speak any language Filmed at TED 2014 / S. Efromovich [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=-WLHr1_EVtQ
7. Gooch Ch. My wish: To launch a new era of openness in business Filmed at TED 2014 / Ch. Gooch – [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.ted.com/talks/charmian_gooch_my_wish_to_launch_a_new_era_of_openness_in_business
8. Gore Al. New thinking on the climate crisis Filmed TED 2016 / Al. Gore.– [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://www.ted.com/talks/al_gore_the_case_for_optimism_on_climate_change
9. Haas H. Forget Wi-Fi. Meet the new Li-Fi Internet. Published on Dec 2, 2015 / H. Haas.- [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=iHWIZsIBj3Q
10. Herr H. New bionics let us run, climb and dance. Published on Mar 28, 2014 / H. Herr. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=CDsNZJTWw0w
11. Jacobs A. The world's largest family reunion ... we're all invited! Filmed at TED 2014 /A. Jacobs. - [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ted.com/talks/aj_jacobs_the_world_s_largest_family_reunion_we_re_all_invited JR: One year of turning the world inside out Filmed March 2012 at TED 2012 / JR. –[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.ted.com/talks/jr_one_year_of_turning_the_world_inside_out
12. McGonigal K. How to make stress your friend. Filmed at TED 2013 / K. McGonigal [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.ted.com/talks/kelly_mcgonigal_how_to_make_stress_your_friend
13. Mitra S. Build a School in the Cloud Filmed February 2013 at TED 2013 / S. Mitra.– [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.ted.com/talks/sugata_mitra_build_a_school_in_the_cloud/
14. Paes E: The 4 commandments of cities Filmed February 2012 at TED 2012 / E. Paes. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.ted.com/talks/eduardo_paes_the_4_commandments_of_cities
15. Schwerdtfeger P. What is Web 2.0? What is Social Media? What comes next?? Published on Mar 17, 2013 / P. Schwerdtfeger. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=iStkxcK6_vY
16. Speaking at TED. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://www.ted.com/about/conferences/speaking-at-ted
17. Stevens M. Why do we ask questions? Published on Dec 9, 2013 / M. Stevens. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://www.youtube.com/[McGonigal[McGonigal 2013] 2013] watch?v=u9hauSrihYQ
18. Wilson E. Advice to young scientists Filmed April 2012 at TEDMED 2012 / E. Wilson. – [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www.ted.com/talks/e_o_wilson_advice_to_young_scientists
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
ЗАПОЛЬСЬКИХ, С. П., & ЗАПОЛЬСЬКИХ, А. Ю. (2016). ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ПУБЛІЧНИХ ПРОМОВ (НА МАТЕРІАЛАХ ДОПОВІДЕЙ КОНФЕРЕНЦІЇ TECHNOLOGY ENTERTAINMENT DESIGN TALKS (TED-TALKS). Нова філологія, (68), 85-89. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/326
Розділ
Статті