РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТІ У ПОСТМОДЕРНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР

  • М. В. ЗАЛУЖНА
Ключові слова: художній дискурс, антропоцентричність, адресат, адресант, мегатекст

Анотація

У статті розглядаються особливості постмодерної реалізації дискурсивної категорії антропоцентричності у лінгвосинергетичному аспекті. Доводиться релевантність цієї категорії для самоорганізації дискурсу, оскільки вона відбиває зміст атрактора дискурсу як відкритої системи. Увага акцентується на реалізації категорії через підкатегорії адресантності та адресатності. У статті наголошено, що специфічним для постмодерного художнього дискурсу, зокрема британського, є перенесення центру фокалізації від підкатегорії адресанта до адресата.

Посилання

1. Барт Р. Смерть автора / Р. Барт // Избранные работы : Семиотика. Поэтика. – М. : Издательская группа «Прогресс», «Универс», 1994. – С. 384-391.
2. Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бахтин. – М. : Искусство, 1979.
3. Борисенко А. Иэн Макьюен – Фауст и фантаст / А. Борисенко // Журнальный зал. Иностранная литература. – 2003. – № 10 // [Електронный ресурс]. – Режим доступа : http://magazines.russ.ru/inostran/2003/10/bor.html
4. Воробьева О. П. Текстовые категории и фактор адресата / О. П. Воробьева. – К. : Вища школа, 1993. – 200 с.
5. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен (колективна монографія) / Ред. І. С. Шевченко. – Харків : Константа, 2005. – 356 с.
6. Иомдин Б. Л. Лексика иррационального понимания : автореф. дис. … канд. филол. н. : спец. 10.02.19 – “Теория языка” / Б. Л. Иомдин. – М., 2002. – 24 с.
7. Колегаєва І. М. Текст і мегатекст як члени єдиної комунікативної родини / І. М. Колегаєва // Лінгвістика ХХІ століття : нові дослідження і перспективи. – 2012. – С. 170-178.
8. Олексій К. Б. Реалізація текстової категорії адресатності в сучасній українській прозі / К. Б. Олексій. – Автореф. дис. … канд. філол. н. 10.02.01. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 20 с.
9. Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика : основы и очерк направлений. Mонография / Л. С. Пихтовникова. – Х. : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012. – 180 с.
10. Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации / Е. А. Селиванова. – К. : Фитосоциоцентр, 2002. – 336 с.
11. Martin S. How Ian McEwan Has Evolved from Literary Shocker to Compassionate Novelist / S.Martin // Globe & Mail. – 12 September 2014 // [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.theglobeandmail.com/arts/books-and-media/ian-mcewanhas-mellowed-for-the-children-act/article20582452/
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
ЗАЛУЖНА, М. В. (2016). РЕАЛІЗАЦІЯ КАТЕГОРІЇ АНТРОПОЦЕНТРИЧНОСТІ У ПОСТМОДЕРНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ: ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНИЙ ВИМІР. Нова філологія, (68), 170-175. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/347
Розділ
Статті