ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ НОВОЇ ЛЕКСИКИ КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

  • М. В. ЗАЛУЖНА
  • А. О. КОСТЮКОВА
Ключові слова: неологізм, оказіоналізм, термін, сленг, жаргон, основоскладання, кінематограф, тематичні групи

Анотація

У статті розглядаються особовості розвитку нової лексики та творення неологізмів кінематографічної галузі в сучасній англійській мові. Запропоновано власне визначення терміну «неологізм» та критерії розмежування між неологізмами та іншими групами лексики, зокрема встановлено відмінності неологізмів від оказіональної лексики.

Встановлено, що лексикон кінематографії складають фахова термінологія, а також сленг та жаргонізми. З електронних словників кінематографічної галузі було дібрано та опрацьовано більш ніж 300 неологізмів.

Виокремлено тематичні групи англійськомовних неологізмів сфери кінематографії, до яких належать: характеристики фільмів, технічні засоби та обладнання, технології зйомки, аудіовізуальна репрезентація фільмів, фахівці у кінематографії, кіноіндустрія, характеристики публіки, кінематографічні організації та інституції.

Визначено основні шляхи формування та найбільш продуктивні способи утворення кінематографічної лексики в англійській мові.

Посилання

1. Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка. Москва : Высшая школа, 2003. 302 с.
2. Винник В. О. Жаргон. Українська мова. Енциклопедія. Київ : Освіта, 2000. С. 167.
3. Волков С. С., Сеньков Е. В. Неологизмы и внутренние стимулы языкового развития. Новые слова и словари новых слов. Львов : Наука, 1983. С. 43-57.
4. Гальперин И. Р. Очерки по стилистике английского языка. Изд-во литературы на иностранных языках. Москва, 2005. 425 с.
5. Дубенец Э. М. Неологизмы в английском языке. Иностранный язык в школе. Москва, 1991. № 6. С. 90-92.
6. Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка. Москва : Высшая школа, 1989. 126 с.
7. Зацний Ю. А., Пахомова Т. О. Мова і суспільство : збагачення словникового складу сучасної англійської мови. Запоріжжя : Запорізький державний університет, 2001. 243 с.
8. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу. Львів : ПАІС, 2007. 228 с.
9. Квитко И. С. Термин в научном документе. Москва : Высшая школа, 1976. 125 с.
10. Котелова Н. З. Проект Словаря новых слов русского языка. Львов : Наука. Ленинградское отделение, 1982. 86 с.
11. Наумчук Т. І. Еволюція англійськомовного лексикону кінематографії : соціокультурний та лінгвосинергетичний аспекти : автореф. дис.. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 – германські мови. Запоріжжя, 2018. 20 с.
12. Несветайло Ю. Н. Трактовка понятий «неологизм» и «окказионализм» в современной научной парадигме. URL : http://vestnik.stavsu.ru/55-2008/25.pdf.
13. Розен Е. В. На пороге XXI века. Новые слова и словосочетания в немецком языке. Москва : Менеджер, 2000. 219 с.
14. Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Справочник по русскому языку. Словарь лингвистических терминов. Москва : ООО «ОНИКС 21 век»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2003. 623 с.
15. Ткаченко А. П., Цацулин В. Н. Англо-русский словарь по телевидению, аудио- и видеотехнике. Минск : Белорусская Энциклопедия, 1999. 576 с.
16. Digital Cinema Glossaries. URL : http://www.dcinematools.com/httpdcinematoolscomindexphpglossary.html.
17. Film terms glossary. URL : www.filmsite.org/filmterms.html.
18. McMahon A. M. S. Understanding Language Change. Cambridge : Cambrifge University Press, 1999. 365 p.
19. McFedris P. Wordspy. The Word Lover’s Guide to New Words. URL : http://www.wordspy.com/.
20. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. 7th edition. Oxford : Oxford University Press, 2005. 1780 c.
21. Movie Terminology Glossary. URL: http://www.imdb.com/glossary/.
22. Screenonline glossary. The definite guide to Britain’s film and TV history. URL :http://www.screenonline.org.uk/education/glossary.html.
23. The Dictionary. Film, audio and video terminology. URL : http://www.filmland.com/glossary/Dictionary.html
Опубліковано
2018-06-18
Як цитувати
ЗАЛУЖНА, М. В., & КОСТЮКОВА, А. О. (2018). ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЕННЯ НОВОЇ ЛЕКСИКИ КІНЕМАТОГРАФІЧНОЇ ГАЛУЗІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Нова філологія, (73), 41-48. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/130
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають