ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДІЄВОСТІ ЕКОЛІНГВІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКІЙ ПЛОЩИНІ МЕДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

Ключові слова: еколінгвістичний підхід, екосистемний переклад, екопереклад, медичний переклад, екомедичний трансжанр, стратегії й тактики екоперекладу, інтерференція, гібридність.

Анотація

Презентована студія обґрунтовує валідність застосування еколінгвістичного підходу в англо-українській площині медичного перекладу. Еколінгвістика є відносно новим напрямком білінгвальних досліджень, що досліджує роль мови у взаємодії людей та навколишнього середовища для підтримки життєдіяльності, тим самим перетинаючись з біомедичною культурою, що є контекстом реалізації медичного перекладу. Екопереклад, а також теорія екоситемного перекладу, яка його обслуговує, має в своєму обладі низку стратегій і тактик, які природно вбудовуються в функціонал медичного перекладу й віддзеркалюють наступні засадничі принципи: динаміка й баланс; цілісність і актуальність; екоекстетика; перекладацька етика; акцентована єдність/ різноманітність. Результатом успішного застосування еколінгвістичного підходу в медичному перекладі є утворення екомедичного трансжанру, тобто дискурсу, який здобуває нові функції саме в процесі відтворення. Метою дослідження було обґрунтування гіпотези про те, що в екомедичному трансжанрі панує очуження мови вихідного тексту на противагу її одомашненню в мові перекладу, що є одночасно виявом стратегії й віддзеркаленням засадничих принципів екосистемності. Вибір англо-українського напрямку відтворення дозволив прослідкувати вплив інтерференції джерельної біомедичної культури, виникнення інтра- та інтермовної гібридності, що супроводжують реалізацію інформативної функції медичного дискурсу в переломленні крізь еколінгвістичну призму. Поза тим, не можна виключати й комплекс суб’єктивних уподобань перекладача, мети перекладу, умов, цільової аудиторії, типу тексту та перекладацької обізнаності у сфері медицини, які своєю чергою окреслюють застосовані перекладачем стратегії й тактики. З розлогого арсеналу умоглядних моделей цільового тексту, перекладач диференціює елементи єдності/різноманітності, що дають змогу утворити мозаїчне екосистемне середовище, біомедичну культуру цільової мови, шляхом заміни або перетворення існуючих концептів, а у випадку їх відсутності, запозичення бракуючих концептів з джерельного біомедичного лінгвоареалу або їхнього калькування та дескриптивного тлумачення.

Посилання

1. Бабич О. А. Прагмалінгвістичні особливості відтворення телескопічних одиниць у текстах ЗМІ при перекладі з англійської мови на українську. Київ, 2020. 173 с. URL: https://ktppam. kpi.ua/sites/default/files/img/%20%20%D0%B 4%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D1% 82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F%20 91%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%87%20 % D 0 % 9 E . % 2 0 % D 0 % 9 0 . % 2 C % 2 0 % D 0 % A 2 % D 1 % 9 6 % D 0 % B A % D - 0 % B 0 % D 0 % B D % 2 0 % D 0 % A F . % 2 0 %D0%93._4.pdf
2. Дудар Т. В. Українсько-англійський та англо- український словник з екологічної безпеки / Т. В. Дудар, О. О. Письменна, В. П. Заскалета. Київ : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. 244 с.
3. Ірхіна М. П. Деякі особливості перекладу економічних термінів з англійської мови українською. Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури : II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих учених, 28 квітня 2015 р. : тези доповідей. Маріуполь, 2015. С. 199–202.
4. Кагал М. Три речі, які мають знати світові лідери під час COP27, – думка кліматолога. Новини Live. 2022. Листопад. URL: https://society.novyny.live/ecology/tri-veshchikotorye- dolzhny-znat-mirovye-lidery-vovremia- cop27-mnenie-klimatologa-63549.html
5. Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури. Граматичні труднощі, лексичні, термінологічні та жанрово-стилістичні проблеми. Вінниця : Нова книга, 2004. 576 с.
6. Коломієць Л. В. Концептуально-методологічні засади сучасного українського поетичного перекладу (на матеріалі перекладів з англійської, ірландської та американської поезії): Монографія / Лада Володимирівна Коломієць. Київ : Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2004. 522 с.
7. Корольова А. Мільйони людей можуть постраждати від катастрофічного голоду: нова криза в Ефіопії. Новини Live. 2022. Січень. URL: https://society.novyny.live/ecology/millionyliudei- mogut-postradat-ot-katastroficheskogogoloda- novyi-krizis-v-efiopii-37174.html
8. Семенець О. О. Лінгвоекологія та проблеми мовного вираження суспільних цінностей. Нова філологія : збірник наукових праць. Запоріжжя : Видавництво Запорізького національного університету, 2013. № 58. С. 174–177.
9. Сітко А. В. Вступ до перекладознавства : конспект лекцій. Київ : НАУ, 2016. 44 с.
10. Слободянюк Т. Глобальна температура зростає: світ заграє з кліматичною катастрофою, – генсек ООН. Новини Live. 2023. Січень. URL: https://world.novyny.live/globalna-temperaturazrostaie- svit-zagraie-z-klimatichnoiu-katastrofoiugensek- oon-73106.html
11. Dalton D. US / DOE Awards $38 Million For Used Nuclear Fuel Projects. Nucnet. 2022. October. URL: https://www.nucnet.org/news/doeawards- usd38-million-for-used-nuclear-fuelprojects- 10-2-2022
12. Davies L. ‘We pray for rain’: Ethiopia faces catastrophic hunger as cattle perish in severe drought. The Guardian. 2022. January. URL: https://www. theguardian.com/global-development/2022/jan/30/ we-pray-for-rain-ethiopia-faces-catastrophichunger- as-cattle-perish-in-severe-drought
13. Diamanti L. Eco-Translation: Raising Ecolinguistic Awareness in Translation, in Lucia Abbamonte and Flavia Cavaliere (eds.), 2022. URL: https://doi.org/10.6092/issn.1974-4382/15556, ISSN 1974-4382.
14. Hu, G. S. Understanding Eco-Translatology. Chinese Translators Journal 6, 2008. P. 11–15.
15. Hu, G., Tao, Y. Eco-Translatology: A New Paradigm of Eco-translation – A Comparative Study on Approaches to Translation Studies. Introduction To Text Linguistics, 2016. P. 115–132. URL: http://cms.ewha.ac.kr/user/erits/download/ review_6/6.pdf
16. King A. 3 things a climate scientist wants world leaders to know ahead of COP27. The Conversation. 2022. November. URL: https:// theconversation.com/3-things-a-climatescientist- wants-world-leaders-to-know-ahead-ofcop27- 193534
17. Lynes, P. Ecologies of Translation, Translations of Ecologies: Between Ecolinguistics and Translation Studies, The Ecolinguistics Association, 2012. URL: www.ecoling.net/articles
18. Stanlaw, J. Ecolinguistics. In The International Encyclopedia of Linguistic Anthropology, J. Stanlaw (Ed.), 2020. URL: https://doi.org/10.1002/9781118786093. iela0110
19. Svedäng H. Five options for restoring global biodiversity after the UN agreement. The Conversation. 2022. December. URL: https://theconversation.com/ five-options-for-restoring-global-biodiversity-afterthe- un-agreement-196835
20. Wearden G. UN's Guterres: Big oil peddled big lie on climate change. The Guardian. 2023. January. URL: https://www.theguardian.com/business/ live/2023/jan/18/davos-day-2-zelenskiy-scholzstoltenberg- guterres-ukraine-tanks-inflationbusiness- live?filterKeyEvents=false&page=w ith:block-63c7c7e68f0851381f5b55d7#block- 63c7c7e68f0851381f5b55d7
Опубліковано
2023-08-28
Як цитувати
Поворознюк, Р. В. (2023). ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ДІЄВОСТІ ЕКОЛІНГВІСТИЧНОГО ПІДХОДУ В АНГЛО-УКРАЇНСЬКІЙ ПЛОЩИНІ МЕДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ. Нова філологія, (90), 75-81. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2023-90-11
Розділ
Статті