ВНУТРІШНЬОМОВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СЛОВНИКОВОМУ СКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • О. Л. КЛИМЕНКО
Ключові слова: трансформація, самоорганізація, лексична система, жаргон, сленг

Анотація

У статті розглядаються внутрішньомовні трансформації словникового складу англійської мови у світлі лінгвосинергетики. Висвітлюються принципи структурної організації лексичної системи та характер взаємозв’язків між її конституентами. Встановлюються причини, напрямки та наслідки інгралінгвального механізму самоорганізації словника англійської мови.

Посилання

1. Домброван Т. И. Язык в контексте синергетики : монография. Одесса : КП ОГТ, 2013. 346 с.
2. Домброван Т. И. Лингвосинергетика : Язык как синергетическая система : монография. Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2014. 308 p.
3. Дорофеєва М. С. Синергетика перекладу спеціальних текстів (німецько-український напрям) : монографія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 520 с.
4. Єнікєєва С. М. Система словотвору сучасної англійської мови : синергетичний аспект : дис. … доктора філол. наук : 10.02.04. Запоріжжя, 2011.423 с.
5. Єнікєєва С. М. Внутрішньосистемна організація словотворення сучасної англійської мови. Нова філологія. Запоріжжя, 2012. № 53. С. 67-74.
6. Єнікєєва С. М. Самоорганізація словотворчої системи (на матеріалі лексичних інновацій англійської мови). Нова філологія. Запоріжжя, 2013. № 58. С. 53-60.
7. Єнікєєва С. М. Синергетична лінгвістика як напрямок дослідження мовних явищ і процесів. Нова філологія. Запоріжжя, 2014. № 62. С. 45-50.
8. Єнікєєва С. М. Системна організація та еволюція мови в світлі теорії фракталів. Нова філологія. Запоріжжя, 2017. № 72. С. 49-54.
9. Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу. Львів : Паіс, 2007. 228с.
10. Зацний Ю. А. Янков А. В. Інновації у словниковому складі англійської мови початку ХХІ століття : англо-український словник. Вінниця : Нова Книга, 2008. 360с.
11. Пихтовникова Л. С. Лингвосинергетика : основы и очерк направлений : монографія. Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2012.180 с.
12. Синергетика в филологических исследованиях: монография / Т. И. Домброван, С. М. Еникеева, Л. С. Пихтовникова, А. Н. Приходько, Е. А. Семенец и др.; под общ. ред. проф. Л. С. Пихтовниковой. Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2015. 340 с.
13. Ayto J., Simpson J. The Oxford Dictionary of Modern Slang. Oxford, New York : Oxford University Press, 1996. 300 р.
14. Dickson P. Slang. Topic-by-Topic Dictionary of Сontemporary American Lingoes. New York : Penguin Books, 1990. 223 p.
15. Green J. New Words. A Dictionary of Neologisms since 1960. London : Bloomsbury, 1992. 340 p.
16. Spears R. A. Dictionary of American Slang. Lincolnwood : National Textbook Company, 1991.528 p.
Опубліковано
2018-12-17
Як цитувати
КЛИМЕНКО, О. Л. (2018). ВНУТРІШНЬОМОВНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СЛОВНИКОВОМУ СКЛАДІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТ. Нова філологія, (74), 43-48. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/110
Розділ
Статті