ЛІНГВОКРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВТОРСЬКИХ ІННОВАЦІЙ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

  • О. Л. КЛИМЕНКО
Ключові слова: іншомовна лексика, авторська інновація, оказіоналізм, художній дискурс, словотворчість

Анотація

У статті з’ясовано особливості формування, ідентифікації та інтерпретації інновацій, створених в художньому тексті в результаті індивідуально-авторської словотворчості на базі іншомовних слів, визначено їх роль в структурі та концептуальній системі літературного твору: у художньому дискурсі оказіональні слова виступають засобом реалізації цільової настанови автора, спрямованої на здійснення впливу на читача, є засобом вираження художньо-естетичного задуму автора, продуктом його лінгвокреативної діяльності.

Посилання

1. Бейрахова К. Окказионализмы в книгах для детей и фантастике // English. –2001.- №23.–С.1-8.
2. Голдованський Я. А. Етапи розвитку слів іншомовного походження в лексичній системі мови-реципієнта (на матеріалі англіцизмів) // Іноземна філологія. – 1983. – Вип. 69. – С. 17 – 21.
3. Кабакчи В. В. Теория и практика внешнекультурной коммуникации // Коммуникативный и номинативный аспекты единиц языка. – Львов: Наука, 1989.–С.13–23.
4. Косович О. В. Оказіоналізми у французькому художньому мовленні // Нова філологія. – 2006.– Вип. 25.– С.98–103.
5. Ребрій О. В. Оказіоналізми в сучасній англійській мові (структурний та функціональний аналіз) – Автореф. дис.канд.філол.наук; 10.02.04 / Харківськ. держ. ун-т.–Харків,1997.–18с.
6. Ребрий О. В. Особенности перевода окказиональных элементов квазиязыков // Вчені записки ХГІ «Народна українська академія».– Харків: Око, 2002. - Т.8.–С.534–543.
7. Скребнев Ю. М. Основы стилистики английского языка.– М.:«Изд-во АСТ»», 2003.–221с.
8. Слепцова Е. В. Заимствования, их роль и место в системе современного немецкого языка // ИЯШ. – 2006. - №2. – С.67 – 71.
9. Янков А. В. Запозичення у новій соціально-політичній лексиці американського варіанта англійської мови // Іноземна філологія. - 1983. – Вип. 72. - С.43 – 50.
10. Bergess A. The Clockwork Orange. – New York and London: W.W. Norton and Company, 1986.–192p.
11. Dalrymple T. A prophetic and violent masterpiece. – http: // www.city-journal.org. – 2003. – 10 p.
12. Hyman S. E. Nadsat speak. – http: // www.soomka.com. - 2004. – 5 p.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
КЛИМЕНКО, О. Л. (2016). ЛІНГВОКРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АВТОРСЬКИХ ІННОВАЦІЙ В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія, (68), 89-94. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/328
Розділ
Статті