ОКАЗІОНАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

  • О. Л. КЛИМЕНКО
Ключові слова: оказіоналізм, художній дискурс, комунікативні потреби, номінативна та прагматична функції, словотворчість, способи та моделі словотворення

Анотація

У статті з’ясовано особливості творення та використання оказіональних слів в англійській художній літературі. Встановлено, що формування та функціонування оказіоналізмів в художньому дискурсі зумовлено комунікативними потребами – номінативними та прагматичними, при домінування останніх. Оказіональні слова, створені в результаті індивідуально-авторської словотворчості, проаналізовано в структурно-семантичному та функціональному аспектах. Виявлено продуктивні способи та моделі творення оказіоналізмів, визначено їх основні функції та роль в концептуальній системі художнього твору.

Посилання

1. Винокур Г. О. О языке художественной литературы. – М. : Высшая школа, 1991. – 447 с.
2. Карпіловська Є. А. Неузуальне словотворення : правила «гри без правил» / Є.А. Карпіловська // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. Філологія. – 2005. – Том 8. – №1. – С.106-117.
3. Катлинская Л. П. Проблема слова и словообразование // Филологические науки. – 2003. – №3. – С. 102-110.
4. Косович О.В. Оказіоналізми у французькому художньому мовленні / Косович О. В. // Нова філологія. – 2006. – Вип. 25. – С. 98-103.
5. Молодчая Н. С. Когнитивный аспект семантических окказионализмов / Н. С. Молодчая // Вчені записки ХГІ «Народна українська академія». – Харків : Око, 2002. – Т. 8. – С.465-471.
6. Ребрій О.В. Оказіоналізми в сучасній англійській мові (структурний та функціональний аналіз) : автореф. … канд. філол. наук; 10.02.04 / Харківськ. держ. ун-т. – Харків, 1997. – 18 с.
7. Ребрий О. В. Особенности перевода окказиональных элементов квазиязыков / О. В. Ребрий // Вчені записки ХГІ «Народна українська академія». – Харків : Око, 2002. – Т. 8. – С.534-543.
8. Янко-Триницкая Н. А. Окказиональное словообразование / Н. А.Янко-Триницкая // Словоообразование в современном русском языке. – М.: Индрик, 2001. – С.462-482.
9. Bergess A. The Clockwork Orange. – New York and London : W.W. Norton and Company, 1986. – 192 p.
10. Hyman S. E. Nadsat speak [Electronic Resource]. – Mode of access : http: // www.soomka.com. – 2004. – 5 p.
Опубліковано
2017-02-28
Як цитувати
КЛИМЕНКО, О. Л. (2017). ОКАЗІОНАЛЬНЕ СЛОВОТВОРЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ. Нова філологія, (70), 96-101. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/236
Розділ
Статті