АНГЛОМОВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ БОГОСЛОВСЬКОЇ ДОГМАТИКИ ТА ХРИСТИЯНСЬКОГО ВІРОСПОВІДАННЯ

Ключові слова: релігійна християнська лексика, перекладацькі стратегії, варіантні та еквівалентні відповідники, калькування, транслітерація

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного глобалізованого світу – міжкультурному, міжрелігійному та міжконфесійному діалогу. Релігійна лексика викликає неабиякий науковий інтерес, особливо в перекладацькому аспекті, адже саме переклад відіграє важливу роль у міжкультурній та міжмовній взаємодії. Теоретичні підвалини для вивчення релігійної лексики були закладені ще українськими лінгвістами в діаспорі. Щодо відповідних сучасних досліджень, то вони хоча і ведуться досить активно в різних напрямках, однак мають здебільшого внутрішньомовний характер, а корпус перекладознавчих розвідок є незначним. У цьому дослідженні вивчається специфіка англомовного відтворення української християнської лексики, а саме одиниць на позначення богословської догматики та християнського віросповідання. Були проаналізовані підходи провідних зарубіжних та вітчизняних вчених до основних перекладацьких стратегій у відношенні до релігійних текстів загалом, та визначені конкретні шляхи відтворення відповідної лексики англійською мовою. Результати проведеного дослідження дозволили зробити певні висновки. Найбільш уживаним способом перекладу лексики розряду богословської догматики є винайдення еквівалентних відповідників. Це можна пояснити тим, що в силу релігійно-історичних причин (становлення християнства) в обох мовах існують тотожні одиниці-запозичення з грецької та латини і, відповідно, усталені словникові варіанти. Досить продуктивними способами також виявилися варіативні відповідники (аналоги) та кальки. Щодо транскрипції, то вона доречна лише у випадку, коли необхідно наблизити цільового читача до лінгвокультури оригіналу. Однак це трансляторне рішення слід вживати обмежено, здебільшого, коли йдеться про адресата, професійно знайомого з релігійною тематикою. Використання транскрипції буде більш ефективним при перекладі того чи іншого богословського поняття лише за умови подальшого паралельного підключення з поясненням терміна.

Посилання

1. Демецька В.В. Теорія адаптації : крос-культурні та перекладознавчі проблеми : автореф. дис… док. філол. наук : спец. 10.02.16. Київ, 2008. 378 с.
2. Наша Парафія. Божественна Літургія Василія Великого. URL: https://parafia.org.ua/biblioteka/bohosluzhbovi-knyzhky/liturhikon/bozhestvenna-liturhiya-vasyliya-velykoho/ (дата звернення: 30.09.2021).
3. Патерик Києво-Печерський за другою Касіянівською редакцією (1462 р.) / під ред. Ірини Жиленко. Київ, 2001. URL: http://litopys.org.ua/paterikon/ pat08.htm (дата звернення: 30.09.2021).
4. Пітер Біл. Словник англійської термінології рукописів : 1450–2000. Оксфорд : Преса Оксфордського університету, 2018. 367 с.
5. Православна церква України. Церква святого Миколая м. Запоріжжя. Молитва до Пресвятої Тройці. URL: http://cerkva.zp.ua/p_molitvado-presvyatoji-trojtsi.html (дата звернення: 30.09.2021).
6. Релігійно-інформаційна служба України. прот. Андрей Дудченко. Можно ли сделать литургию общим делом? URL: https://risu.ua/protandrey-dudchenko-mozhno-li-sdelat-liturgiyuobshchim-delom_n72189 (дата звернення: 30.09.2021).
7. Українська православна церква. Хрещення, Богоявлення і Просвітлення. URL: http://orthodox.org.ua/news/khreshchennya-bogoyavlennya-%D1%96-prosv%D1%96tlennya (дата звернення: 30.09.2021).
8. Християнський портал. Молитва до Богородиці. URL: https://www.truechristianity.info/ua/prayers_ua/prayer_01_25.php (дата звернення: 30.09.2021).
9. Шмігер Т. Релігійний переклад як галузь перекладознавства. Іноземна філологія : вип. 129. Львів, 2016. URL: http://webcache. googleusercontent .com/search?q=cache:L1C3BEw0QB4J:publications.lnu.edu.ua/collections/index.php/foreighnphilology/article/download/608/1516+&cd=4&hl=ru&ct=clnk&gl=ua (дата звернення: 30.09.2021).
10. Ancient Faith Ministries. Worship in Spirit and Truth. URL: https://www.ancientfaith.com/podcasts/spiritandtruth/only_begotten_son_and_word_of_god (дата звернення: 30.09.2021).
11. Andriy Dudchenko. Liturgy as Communion in Theory and Practice. URL: https://static1.squarespace.com/static/54d0df1ee4b036ef1e44b144/t/55980549e4b053dbac6dc6f0/1436026185522/Dudchenko.pdf (дата звернення: 30.09.2021).
12. Derek Prince. Husbands & Fathers. Redicover the Creator’s Purpose for Men. Ada : Chosen Books, 2000. 129 p.
13. John Meyendorff. The Orthodox Church. URL: https://ejournals.bc.edu/index.php/ctsa/article/download/2569/2206/ (дата звернення: 30.09.2021).
14. New Advent. Dogmatic Theology. URL: https://www.newadvent.org/cathen/14580a.htm (дата звернення: 30.09.2021).
15. Newmark P. A. Textbook of Translation : textbook. London : Pearson Education Limited, 2008. 292 p.
16. Orthodox Church in America. Hymn to the Theotokos. URL: https://www.oca.org/orthodoxy/prayers/hymn-to-the-theotokos (дата звернення: 30.09.2021).
17. Orthodox Church in America. O Heavenly King and Psalm 51 (Psalm of Repentance). URL: https://www.oca.org/orthodoxy/prayers/trisagion (дата: звернення 30.09.2021).
18. Orthodox Church in America. The Sacraments. URL: https://www.oca.org/orthodoxy/theorthodox-faith/worship/the-sacraments/thesacraments (дата звернення: 30.09.2021).
19. Schleiermacher F. Uber die verschiedenen Methoden des Ubersetzens. Dritte Abteilung. Zur Philosopie. Zweiter Band : Berlin, 1838. pp. 207–245.
20. The Byzantine Forum. Official Orthodox Positions On The RC Church. URL: http://www.byzcath.org/forums/ubbthreads.php/topics/247264/re-official-orthodox-positions-onthe-rc-church (дата звернення: 30.09.2021).
21. Venuti L. The Translator’s Invisibility : A History of Translation. London; N.Y. : Routledge, 1995. pp. 353.
Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Клименко, О. Л., & Стовбур, О. В. (2021). АНГЛОМОВНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ НА ПОЗНАЧЕННЯ БОГОСЛОВСЬКОЇ ДОГМАТИКИ ТА ХРИСТИЯНСЬКОГО ВІРОСПОВІДАННЯ. Нова філологія, (84), 115-121. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2021-84-17
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають