ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРЕСИ)

  • І. М. ФЕСЕНКО
Ключові слова: метафора, мовна одиниця, прагматика, когнітивістика, когнітивний аналіз, теорія метафори

Анотація

Наукова стаття має за мету дослідження функціонування метафори в спеціальних текстах економічного спрямування. Кількість досліджень, присвячених метафорі взагалі, свідчить про складність цього мовного явища. Тому метою цієї статті є вивчення особливостей і спеціфічних характеристик метафори в економічних текстах.

Посилання

1. Івін А. А. Теорія аргументації / А. А. Івін.- М. : Гардаріки, 2000.-416с.
2. Потебня А. А. Теоретическая поэтика / А. А. Потебня.- М. : Высшая школа, 1990.- 344с.
3. Телия В. Н. Коннотативный аспект семантики номинативных единиц / В. Н. Телия. – М. : Наука, 1986. – 144 с.
4. Харченко В. К. Переносные значения слова / В. К. Харченко. – Воронеж : ВГУ, 1989. – 198с.
5. Davidson D. What metaphors mean / D. Davidson // Critical Inquiry. – 1978. – No.5. – Р. 31-47.
6. McCloskey D. N. The Rhetoric of Economics / D. N. McCloskey // Journal of Economic Literature. – 21. – 1983. – Р. 481-517.
7. Macmillan English Dictionary. – Macmillan Publishers Ltd., 2003. – 1854p.
8. Webster’s New Encyclopedic Dictionary. – New York, 1993. – 1787p.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
ФЕСЕНКО, І. М. (2017). ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ЕКОНОМІЧНИХ ТЕКСТІВ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ПРЕСИ). Нова філологія, (72), 148-153. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/175
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають