ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ ДИСКУРСИВНОЇ УЗУАЛІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНИХ ЛОКАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

  • І. О. АНДРЄЄВА
Ключові слова: локативні фразеологізми, дискурсивний контекст, концептуальний зміст ідіоми, структурно-семантичні трансформації фразеологізмів

Анотація

Статтю присвячено проблемі дискурсивного функціонування локативних фразеологізмів, пов’язаному з оказіональними фразеологічними трансформаціями. Окреслено структурно-семантичні параметри трансформацій та супровідні когнітивні чинники. З’ясовано, що провідну роль в процесі комунікативної узуалізації ідіоми відіграє дискурсивний контекст, який може продукувати оказіональні деформовані одиниці. Встановлено та описано найбільш типові для сучасного англомовного художнього дискурсу структурно-семантичні трансформації фразеологізмів та відповідні ним зміни в когнітивному плані. Автором доведено, що дискурсивний контекст може підтверджувати, нівелювати, конкретизувати або модифікувати концептуальний зміст ідіоми, або навпаки залишати його без істотних якісних змін.

Посилання

1. Алефиренко Н.Ф. Дискурсивно-когнитивные истоки семантики единиц вторичного знакообозначения / Н.Ф. Алефиренко // Русский язык: исторические судьбы и современность. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – С. 169-170.
2. Андрєєва І.О. Концептуалізація простору в англійських локативних фразеологізмах / Ірина Олександрівна Андрєєва // Нова філологія. Зб наук. праць. – Запоріжжя: ЗНУ, 2006. – Вип. 25. – С. 42-49.
3. Селіванова О.О. Нариси з української фразеології / Олена Олександрівна Селіванова. – Київ-Черкаси: Брама, 2004. – 276 с.
4. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В.Н. Телия. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.
5. Ченки А. Семантика в когнитивной лингвистике / А.Ченки // Современная американская лингвистика: фундаментальные направления / Под ред. А.А. Кибрика, И.М. Кобозевой и И.А. Секериной. - М.: Эдиториал УРСС, 2002. - С. 340-369.
6. Ченки А. Современные когнитивные подходы к семантике: Сходства и различия в теориях и целях / А.Ченки // Вопросы языкознания. - 1996. - №2. - С. 68 - 78.
7. Шевченко І.С. Дискурс як мисленнєво-комунікативна діяльність / І.С. Шевченко, О.І. Морозова // Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен / Під ред. І.С. Шевченко. – Харків : Константа, 2005. – С. 21-28.
8. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago: Chicago University Press, 1980. – 242p.
9. Lakoff, G. The Contemporary Theory of Metaphor / G. Lakoff, M. Johnson. // Metaphor and Thought. / Ed. by Orthony, A. – Cambridge: Cambridge University Press. – 1993. – P. 203 - 251.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
АНДРЄЄВА, І. О. (2016). ЛІНГВОКОГНІТИВНІ ПАРАМЕТРИ ДИСКУРСИВНОЇ УЗУАЛІЗАЦІЇ АНГЛОМОВНИХ ЛОКАТИВНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ. Нова філологія, (68), 6-11. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/301
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають