СЛОВОТВОРЕННЯ І МОФОНЕМІКА

  • А. Я. АЛЕКСЕЕВ
Ключові слова: дерівація, словотворча категорія,формант, деріват, морфонеміка

Анотація

У статті розглядається місце і роль деріваційних категорій у створенні форми і значення дерівата у тесному зв’язку із морфонемікої.

Посилання

1. Алексеев А.Я. О некоторых тенденциях во французском словообразовании //Типологія мовних значень в діахронічному та зіставному аспектах. Донецк:ДонНУ.2006.-Вип.13.-С.5-11.
2. Алексеев А. Я. Сопоставительная стилистика [Текст]: учебное пособие/ А.Я. Алексеев. – Д.: НГУ, 2012. – 457с.
3. Большой энциклопедический словарь (БЭС) [Текст] / М.: Рипол классик, 2010. – 682с.
4. Коссович О.В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної французької мови (на матеріалі онлайнових видань)»: Дис.... доктора філол. наук: спец. 10.02.05 / О.В. Косович. – Київ, 2016. -528 с.
5. Chevallier G . Clochemerle / G. Chevallier. – Paris: PUF, 1934. - 434 p.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
АЛЕКСЕЕВ, А. Я. (2016). СЛОВОТВОРЕННЯ І МОФОНЕМІКА. Нова філологія, (68), 117-121. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/336
Розділ
Статті