БРИТАНСЬКІ ДІАЛЕКТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЛЕКСИКИ АВСТРАЛІЙСЬКОГО ТА НОВОЗЕЛАНДСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

  • Т. О. Козлова
  • С. Ю. Зюзюкова
Ключові слова: діалекти Великої Британії, австралійський варіант англійської мови, новозеландський варіант англійської мови, лексико- семантична варіативність, поліцентрична мова

Анотація

Статтю присвячено проблемам розвитку лексики австралійського та новозеландського варіантів англійської мови. Установлено, що склад- ники регіональних і соціальних діалектів Великої Британії, які переве- зено впродовж декількох хвиль міграції до Австралії та Нової Зеландії, взаємодіяли в процесі адаптації носіїв субстандартних форм англійської мови до нових умов існування. Географічний, історичний, культурний і соціолінгвальний чинники комплексно вплинули на подальший розвиток транспортованих діалектизмів, визначили роль периферії лексико-семан- тичної системи англійської мови в Британії на формування структур- но-семантичних особливостей стандарту австралійського та новозеланд- ського національних варіантів. Взаємодія й поступове вирівнювання транспортованих британських діалектів позначилися на специфіці лінгвосоціокультурної ситуації в Австралії та Новій Зеландії. На відміну від територій поширення англій- ської мови в північній півкулі, де формувався багатокомпонентний діа- лектний континуум, ситуацію в Австралії та Новій Зеландії визначали рівномірність розповсюдження й співіснування різних субстандартних форм. Географічна віддаленість від метрополії та особливості нового середовища існування мовців сприяли збалансованості консервативної й інноваційної тенденцій розвитку лексики австралійського та новозеланд- ського варіантів англійської мови. Результати аналізу структурно-семантичних і функційних властивостей британських діалектизмів у складі лексики австралійського та новозе- ландського варіантів засвідчують історичну стійкість транспортованих діалектизмів, їх активність у процесах морфологічної й семантичної деривації, формування фразеології, забезпеченні комунікативної потуж- ності мови, а також культурної спадковості в процесах мовної еволю- ції. Отримані дані переконують у важливості збереження споконвічних периферійних елементів, їх активності в процесах внутрішньомовного варіювання й формування поліцентричної системи англійської мови.

Посилання

1. Murh R. The state of the art of research on pluricentric languages: Where we were and where we are now. Pluricentric Languages in an Immigrant Context: Spanish, Arabic and Chinese / ed. by Clyne M., Kipp S. Berlin, New York : Walter de Gruyter, 2011. P. 13–36.
2. Leitner G. English as a pluricentric language. Pluricentric Languages: Differing Norms in Different Nations / ed. by Muhr R. Frankfurt a. M., Wien u.a. : Peter Lang Verlag, 2012. P. 179–238.
3. Pluricentricity: Language Variation and Sociocognitive Dimensions / ed. by Silva, da. A.S. Berlin, New York, 2013. 289 p.
4. Schneider E. The pluricentricity of English today – and how about non-dominant varieties? Non-dominant Varieties of pluricentric Languages Getting the Picture. In memory of Michael Clyne / ed. by R. Muhr. Frankfurt a. M., Wien u.a. : Peter Lang Verlag, 2012. P. 45–54.
5. Muhr R. Codifying linguistic standards in non-dominant varieties of pluricentric languages – adopting dominant or native norms? Non-dominant Varieties of pluricentric Languages Getting the Picture. In memory of Michael Clyne / ed. by R. Muhr. Frankfurt a.M., Wien u.a. : Peter Lang Verlag, 2012. P. 11–44.
6. Leitner G. Australia's Many Voices: Australian English--the National Language. Berlin, New York : Walter de Gruyter, 2004. 396 p.
7. Hay J., Maclagan J., Gordon E. New Zealand English. Edinburgh : Edinburgh University Press, 2008. 184 p.
8. Comparative Studies in Australian and New Zealand English: Grammar and Beyond / ed. by Peters P., Collins P, Smith A. Amsterdam, Philadelphia : John Benjamins Publishing, 2009. 406 p.
9. Butcher A. Linguistic aspects of Australian Aboriginal English. Clinical Linguistics & Phonetics. 2009. Vol. 22. Issue 8. P. 625–642. URL: https://doi.org/10.1080/02699200802223535.
10. Malcolm I.G. Australian Aboriginal English. Change and Continuity in an Adopted Language. Berlin, New York : De Gruyter Mouton, 2018. 279 p. URL: https://doi.org/10.1515/9781501503368.
11. Maclagan M., King J., Gillon G. Maori English. Clinical Linguistics & Phonetics. 2009. Vol. 22. Issue 8. P. 658–670. URL: https://doi.org/10.1080/02699200802222271.
12. Bauer L. English in New Zealand. The Cambridge History of the English Language: English in Britain and Overseas. Origins and Development. R. Hogg, R. Burchfield (Eds.). Cambridge : Cambridge University Press, 1994. P. 382–429.
13. Cohrane R.G. Origins and Development of Australian accent. Australian English: The Language of a New Society / ed. by H. Collins, D. Blair, St. Lucia : University of Queensland Press, 1989. P. 176–186.
14. Козлова Т.О. Роль британського діалектного субстрату у формуванні новозеландського варіанту англійської мови. Науковий журнал Львівського державного університету безпеки життєдіяльності «Львівський філологічний часопис». 2019. № 6. P. 101–106. URL: https://doi.org/10.32447/2663-340X-2019-6-17.
15. Moore B. Speaking Our Language: The Story of Australian English. Oxford : Oxford University Press, 2008, 225 p.
16. The Concise Australian National Dictionary / ed. by Hughes J. Oxford. Melbourne : Oxford University Press, 1992. 662 p.
17. The Australian National Dictionary: Australian Words and Their Origins / ed. by W.S. Ramson. Oxford, New York, etc. : Oxford University Press, 1997. 814 p.
18. The Dictionary of New Zealand English. A Dictionary of New Zealandisms on Historical Principles / ed. by H.W. Orsman. Auckland : Oxford University Press, 1997. 965 p.
Опубліковано
2020-12-09
Як цитувати
Козлова, Т. О., & Зюзюкова, С. Ю. (2020). БРИТАНСЬКІ ДІАЛЕКТИ ЯК ДЖЕРЕЛО ЛЕКСИКИ АВСТРАЛІЙСЬКОГО ТА НОВОЗЕЛАНДСЬКОГО ВАРІАНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Нова філологія, 1(80), 247-252. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2020-80-1-36
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають