МРІЇ ЖІНКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Б. КЕЛЛЕРМАНА “DAS BLAUE BAND”)

Ключові слова: жінка, мрія, аристократка, квазіаристократка, семантика мрії жінки, коханий чоловік.

Анотація

Реферовану статтю присвячено семантиці мрій жінки другої половини 30-х років ХХ століття. Відомо, що західноєвропейську жінку аналізованого періоду оцінювали крізь призму чоловічого бачення як за традиційними (дружина, матір, коханка), так і новими (членкиня суспільства, активна громадська діячка) параметрами. Звернено увагу, що мрії дружини, матері, коханки, членкині суспільства розмаїті за змістом і смислом. Мрію розглядаємо як ментальний конструкт близького або віддаленого майбутнього, що ґрунтується на духовному досвіді, бажаннях і потребах людини. Актуальність пропонованої розвідки зумовлена загальною тенденцією сучасних лінгвістичних досліджень до розгляду семантики мовних одиниць крізь призму ментальних процесів, що дає змогу відповісти на питання «як» і «чому саме такими засобами» прямі й переносні номінації об’єктивують знання певного народу про мрію. Важливість вибору предмета вивчення пояснюємо й фрагментарністю спеціальних праць, присвячених феномену. Дослідження виконано на основі німецькомовного «технічного» роману відомого німецького письменника-реаліста Б. Келлермана “Das Blaue Band”. Прототипом роману послужив історичний факт загибелі корабля «Титанік». Реконструйовано мрії американських і європейських жінок і почасти європейських чоловіків. Американські жінки та європейські чоловіки репрезентують найбільш високий прошарок населення – аристократію, європейські жінки належать до «квазіаристократії». З’ясовано, що перехід від простолюдинки до панянки реалізовано двома шляхами: асоціальним і культурним. Асоціальний шлях характерний для француженки, культурний – для австрійки. Асоціальний шлях орієнтує на бездуховність, культурний – на духовність відповідно. Встановлено, що мрії корелюють із соціально-психологічним портретом, національністю, цінностями певної країни, емоційною сферою індивідуума, локусом. Запропоновано кілька класифікацій мрій, у тому числі генетична, соціальна, когнітивна, мотиваційна, смислова, якісна, кількісна, модальна, результативна, тематична, лексико-семантична.

Посилання

1. Большой немецко-русский словарь: В 2-х т. / Сост. Е. И. Лепинг, Н. П. Страхова, Н. И. Филичева и др.; под рук. О. И. Москальской. Москва : Русский язык, 1980. Т.: L–Z. 656 с.
2. Карпова К. С. Лексичні особливості американської моделі успіху як ключового сегменту концепту АМЕРИКАНСЬКА МРІЯ. Сучасні дослідження з іноземної філології. 2006. Вип. 4. С. 392–399.
3. Новий тлумачний словник української мови у трьох томах / уклад. В. Яременко, О. Сліпушко. Київ : Аконіт, 2003. Т. 2: К–П. 928 с.
4. Сосюра В. Червона зима. Київ : Веселка, 1985. 271 с.
5. Тресиддер Дж. Словарь символов / Пер. с англ. С. Палько. Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2001. 448 с.
6. Шадських Ю. Г., Піча В. М. Психологія: Короткий навчальний словник: терміни і поняття. Львів : «Магнолія 2006», 2008. 276 с.
7. Що таке мрія – як правильно вибирати мрію, чому люди її зраджують: корисні книги. URL: https://publish.com.ua (дата звернення: 25.03.2022).
8. Kellermann B. Das Blaue Band. Moskau : TSITADEL, 2001. 352 S.
9. Lierheimer B. Manchmal sehe ich die Sterne. Kherson : Ailant, 2008. 76 S.
10. WAHRIG. Wörterbuch der deutschen Sprache. München : dtv, 2012. 1152 S.
Опубліковано
2022-08-12
Як цитувати
Романова, Н. В. (2022). МРІЇ ЖІНКИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Б. КЕЛЛЕРМАНА “DAS BLAUE BAND”). Нова філологія, (85), 253-258. https://doi.org/10.26661/2414-1135-2022-85-35
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають