НАЗВИ ПРОФЕСІЙ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • Н. В. РОМАНОВА
Ключові слова: професія, цінності, праця, семантика

Анотація

Статтю присвячено лексикографічній семантиці професій у сучасній німецькій мові. Простежено динаміку семантичного розвитку поняття «Beruf». Виокремлено функціонування найменувань феномену, запропоновано лексико-семантичну класифікацію професій етносу, висвітлено гендерний та культурний компоненти, відповідно.

Посилання

1. Кійко С. До питання полісемії у працях сучасних зарубіжних лінгвістів / С. Кійко // Наук. вісн. Чернівецького ун-ту. Германська філологія. – 2003. – Вип. 155. – С. 190-202.
2. Кодухов В. И. Введение в языкознание / В. И. Кодухов. – М. : Просвещение, 1979. – 341 с.
3. Левицький В. В. Експериментальне вивчення лексичної полісемії / В. В. Левицький // Мовознавство. – 1975. – № 3. – С. 43-58.
4. Новітній німецько-український, українсько-німецький словник / [упор. Е. Л. Вальда, С. М. Крисенко]. – Х. : Промінь, 2009. – 992 с.
5. Огуй О. Д. Системно-квантитативні аспекти полісемії німецькій мові (синхронія, діахронія та панхронія) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора філол. наук : спец. 10.02.04 «Германські мови» / О. Д. Огуй. – К., 2000. – 37 с.
6. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія : У 2-х кн. / Л. Е. Орбан-Лембрик. – К. : Либідь, 2004. – Кн. 1 : Соціальна психологія особистості і спілкування. – 576 с.
7. Таранець В. Г. Арії. Слов’яни. Руси : Походження назв Україна і Русь / В. Г. Таранець. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2004. – 296 с.
8. Таранець В. Г. Матріархат і кам’яний вік у германців (за міфами «Старшої Едди») / В. Г. Таранець // Діахронія мови. – Одеса : «Друкарський дім», 2008. – С. 200-208.
9. DUDEN. Die sinn- und sachverwandten Wörter / [hg. u. bearb. von W. Müller]. – Mannheim : Dudenverlag, 1986. – Bd. 8. – 800 S.
10. Fakten / [Red. H. W. Schors, K. Vogel]. – Bönen : Kettler DruckVerlag, 2006. – 55 S.
11. KLUGE. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache / [bearb. von E. Seebold]. – Berlin : Walter de Gruyter, 1999. – 924 S.
12. Synonymwörterbuch / [hg. von H. Görner u. G. Kempcke]. – Leipzig : VEB Bibliographisches Institut, 1982. – 644 S.
13. Tatsachen über Deutschland / [verant. Red. K. Römer]. – Gütersloh : Bertelsmann Lexikon Verlag, 1989. – 416, [4] S.
14. WAHRIG. Wörterbuch der deutschen Sprache / R. Wahrig-Burfeind. – München : dtv, 2012. – 1152 S.
Опубліковано
2017-11-28
Як цитувати
РОМАНОВА, Н. В. (2017). НАЗВИ ПРОФЕСІЙ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ: СЕМАНТИЧНИЙ АСПЕКТ. Нова філологія, (71), 119-124. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/203
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають