ЕМОТИВИ В НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ДРАМІ ХVIII СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

  • Н. В. РОМАНОВА
Ключові слова: афектив, експресив, емотив, емоція, конотатив, маркер, семантика, функція

Анотація

У статті розглядаються семантика і функції емотивної лексики німецької мови ХVIII ст. Встановлено маркери емотивності діалогічного мовлення, виділено основні й диференціальні значення емотивів, розмежовано різновиди посмішок і сміху, визначено негативний, позитивний та амбівалентний статуси сміху.

Посилання

1. Бойко В. В. Психоэнергетика / В. В. Бойко. – СПб. : Питер, 2008. – 416 с. – (Серия «Краткий справочник»).
2. Бродовська В. Й. Тлумачний словник психологічних термінів в українській мові / Бродовська В. Й., Патрик І. П., Яблонко В. Я. – К. : Професіонал, 2005. – 224 с.
3. Изард К. Э. Психология эмоций / К. Э. Изард ; пер. с англ. В. Мисник, А. Татлыбаева. – СПб. : Питер, 2008. – 464 с.
4. Кириленко Т. С. Психологія: емоційна сфера особистості: Навч. посібник / Т. С. Кириленко. – К. : Либідь, 2007. – 256 с.
5. Петрова Н. Ю. Сценические ремарки как маркеры идиостиля автора / Н. Ю. Петрова // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия «Филология. Теория языка. Языковое образование» : [науч. журнал]. – М. : НИИЦ МГПУ, 2011. – № 2 (8). – С. 16–23.
6. Роменець В. А. Історія психології: ХVII століття. Епоха Просвітництва: Навч. посібник / В. А. Роменець. – К. : Либідь, 2006. – 1000 с.
7. Шаховский В. И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка : Монография / В. И. Шаховский. – М. : Изд-во ЛКИ, 2008. – 208 с.
8. Hoffmann E. T. A. Klein Zaches genannt Zinnober. Гофман Э. Т. А. Крошка Цахес, по прозванию Циннобер / E. T. A. Hoffmann; пер. с нем. А. Морозова. – М. : Радуга, 2002. – 272 с.
9. Schiller F. Kabale und Liebe. Wilhelm Tell: Книга для чтения на нем. яз. на ІІ–ІІІ курсах отд. нем. яз. пед. ин-тов / F. Schiller. – Л. : Просвещение, 1975. – 272 с.
10. WAHRIG. Wörterbuch der deutschen Sprache / [von R. Wahrig-Burfeind]. – München : dtv, 2012. – 1152 S.
Опубліковано
2016-10-25
Як цитувати
РОМАНОВА, Н. В. (2016). ЕМОТИВИ В НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ДРАМІ ХVIII СТОЛІТТЯ: СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Нова філологія, (68), 94-100. вилучено із http://novafilolohiia.zp.ua/index.php/new-philology/article/view/329
Розділ
Статті